home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Wyshyfka / Wyshyfka_1_19xx_NG_pl_a.atr / ttp.txt < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  4KB  |  1 lines

  1. ¢¢Huuuurraaaaaaa ..........¢¢Ekhm, po c0 ja to napisa em ???¢¢Zapewne wielu z Was ③ni po¢nocach o takim ATARI:¢¢800xe/1MB/4Mhz/RamCart 128kb¢stereo/covox/SID¢Q-Meg/TTP/Freezer/TOS¢TOMS 720/drive 3.5"/HDD 40MB¢40tys.did¢Duəy (200W :) zasilacz¢¢Oki,oki, nie b❎d❎ Was dobija  :)...¢Postaram si❎ Wam jednak przybliəy⇨¢pewn⇧ rzecz, a mianowicie TighT Tools¢Packed (TTP).¢¢Zapewne niektrzy juə o tym¢s yszeli (lub juə to maj⇧, np.Lewis :).¢¢Po otwarciu pude ka (notabene¢bardz0  adnego) moim oczom ukaza ¢si❎ niecodzienny wid0k - pi❎knie¢wydana instrukcja (w 5 j❎zykach!),¢g wny produkt oraz karta rejestracyj-¢na. He,he,he...¢¢Dobra, bez jaj.¢Po zamontowaniu sobie tego¢rozszerzenia stajemy si❎ posiadaczem¢kilku progw, ktre od tej chwili¢znajduj⇧ si❎ w epromq, na p ycie¢kompa. Jednym magicznym pstrykni❎ciem¢(o tak: [pstryk]) moəemy wywo a⇨¢menu, do z udzenia :) przypominaj⇧ce¢wINDOWS (t⇧ wersj❎ z mas⇧ b ❎dw¢I/O, czyli 3.1x). Pami❎tam, jak by o¢u mnie dwch grzybiarzy, wszed em¢do TTP, a oni:¢"O, nawet Windowsa masz !" :)¢(juə nie mwi❎, jak pokaza em im¢dema z wakacji'97).¢¢Po pojawienu si❎ menu, mamy moəliwo③⇨¢wyboru kilku programw.¢[jak by si❎ kto③ pyta , to teraz¢uruchomi em to menu i spisa em,¢jakie tam s⇧ progi :) :) ]¢¢A s⇧ to:¢- Quick Assembler¢- Watson II¢- Panther¢- Turbo Copy (taki jak dla TOMS'a)¢- Dos II+/D 6.1¢- BiboDos¢- MyDos Norton Commander (-> TOMS 710)¢- Bootstrap¢¢Moəemy rwneə prze ⇧cza⇨:¢- Basic on/off¢- Toms turbo on/off¢- Ramdisk on/off¢¢Refleksje ?¢¢Quick - spox, mimo iə ja  aduj❎ go¢sobie przewaənie na ramdys nr 4.¢Czemu ? -> ha, wtedy QA poprownie¢rozpoznaje nr stacji, i wszystkie¢operacje I/O odnosz⇧ si❎ do D4:.¢¢Watson - na pocz⇧tku troch❎ mnie¢on irytowa  (bo by em przyzwyczajony¢do Szperacza Dyskowego). Obecnie¢jednak jest ql !¢Jak nagl❎ potrzebuj❎ pogrzeba⇨¢po dyskq - moment i juə to robi❎!¢¢Panther - yeah, wiadomo.¢¢TurboCopy - nie mam toms turbo i¢mimo, iə dzia a on rwnieə z normaln⇧¢pr❎dko③ci⇧ - moja XF'ka szybciej¢czyta na np. US'sie (ale to juə¢temat na osobny art...)¢Bootstrap - inaczej menu.¢Spox, jak jakie③ progi  aduj⇧ si❎¢poniəej $2000,¢NIE INFORMUJ①C O TYM (-> DOC)¢TYLKO GRZECZNIE SI② ZAWIESZAJ①C¢- odpalasz sobie menu i jest ok.¢¢DOSy.¢Hm, tu mam troch❎ zarzutw.¢Dlaczego jest DOS 6.1 zamiast 6.4 ?¢Gumi, co jest ???¢Przecieə 6.1 ma kilka irytuj⇧cych¢b ❎dw (nie znajomo③⇨ dyskq nr 8¢oraz brak rozpoznawania kilkq¢zanakw w nazwach plikw [np. "_"]).¢BiboDos - a to komu po co (czyt: mi :)¢Norton Commander - wielce krytykowany¢przez niektre osoby. Jednak jak¢mam czasem przegra⇨ 20 plikw¢z ramdyskq - wtedy jest przydatny!¢(ale tylko z ramdyskq, bo robi¢on to zajebi③cie d ugo...)¢Mj kumpel, atarowiec, jak go zobaczy ¢- ca y czas w nim siedzia ¢(i robi  jakie③ podkatalogi).¢Czu  si❎ wtedy jak na informie¢w szole (PaCany...).¢¢TTP to ql sprawa.¢Wiesza Ci si❎ komp - za kilka¢ramek wracasz do DOSa.¢I nawet PODSTAWOWY RAM ∈ΘσáΩσ≤⌠¢δβ≤∩≈β∈∙. Wi❎c jak juə co③¢si⇧dzie na amen, a w pami❎ci¢mia e③ co③ bardzo waənego¢(i np. nie masz freezera)¢- moəesz ③mia o wej③⇨ do TTP,¢wcisn⇧⇨ [najlepiej] D (DOS 6.1)¢i rippowa⇨.¢Inne moəliwo③ci ? Pomy③l !¢(podpowied♪ - mini freezer...)¢¢Oglnie rzecz bior⇧c... czekam¢na TTP 2.¢Bo , jak to si❎ mwi:¢"Da⇨ cz owiekowi palec...".¢Marzenie, to TTP 2, z takimi¢progami:¢¢- QA¢- TMC¢- MPT¢- DOS 6.4¢- TFM - TighT files manager¢- ProTracker¢- Font Maker¢- Debuger¢- MGV¢- ING :)¢¢Wtedy zapewne wi❎cej osb skusi o¢by si❎ na wstawienie tego¢chipa.¢Oczywi③cie ne zmienia to faktu, əe¢TTP jest zar⇧bisty, a jak kto③¢nie ma QMEG'a - obowi⇧zkowy !¢¢                          Solo.¢¢PS.¢¢Jak kto③ ma QMEG OS'a -> sprawa¢z DOSem 6.1/6.4 znika (ramdysk "C").¢¢¢