home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Wyshyfka / Wyshyfka_1_19xx_NG_pl_a.atr / swap.txt < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  2KB  |  1 lines

  1. ¢ Oto przed Waszymi okami(okiema)...¢  Skrzynka kontaktowa [220V], ale¢   musz❎ obja③ni⇨ zasady na jakich,¢    to b❎dzie dzia a⇨, bo nie¢     wykluczamy obecno③ci na scenie¢      jakich③ blond pi❎kno③ci, ktre¢       z ch❎ci⇧ si❎ by tu og osi y,¢        wi❎c musz⇧ wiedzie⇨... jak to¢         zrobi⇨(he, he...)!!!¢¢ Wi❎c zasady s⇧ proste jak(he, he...),¢  wystarczy cosik o sobie writn⇧⇨,¢   poda⇨ namiary itp.¢¢           End of kfazz...¢¢                         Tiger/NG¢¢--------------------------------------¢¢Robert Smoliski¢alias Tiger/New Generation¢-gfx-swapper-code(?)¢ul.Bielawska 6/9¢Dzierəoniw 58-200¢¢ ...oprcz blondynek interesuj❎ si❎¢ Atark⇧(ale nowo③⇨), swappem,¢ mazaniem po screenie i sportem.¢¢ 100% odpowiedzi je③li writniesz¢ do mnie na Atarce!!!¢¢ 99% odpowiedzi w formacie Amigi...¢¢ konfg.:¢ Atari 130XE/128Kb/XF551¢ Amiga 1200¢¢ Atari rulz...¢¢--------------------------------------¢¢ Ja z kolei szukam grup amigowych,¢ ktre nawi⇧za yby wsp prac❎ w¢ wymianie artw do zinuff¢ (wiadomo③⇨i z Waszej sceny,¢ opisy dem, uəytkw i inne).¢ Nasz "normalny" zin zacznie si❎¢ ukazywa⇨ pod koniec zimy '98.¢¢ City !¢ W IM'ie pisa e③ podobnie, ale¢ ta wersja InterMaga posz a w¢ niepami❎⇨ (FD#)¢ Zcontaktuj si❎ z nami.¢¢     Pishta tu:¢¢      Solo/NG^AR¢   Jaros aw Padula¢   Os.Rəane 29b/8¢ 58-200  Dzierəoniw¢¢ callujcie:¢¢    (074) 31-79-66¢¢ internet:¢¢ solong@.kki.net.pl¢¢ [z gry sorry za op♪niane answy¢ w NETcie, lecz sie⇨ b❎d❎ mia  w¢ cha upie dopiero w maju]¢¢¢--------------------------------------¢  Hue, terki ya - Araj③ieck!¢¢   Pierwshe moje ulubione zaj⇧tko to/je¢ofkos atarynca. Na niej wszycho co¢moəlywe, to/je [g wnie] c0d. Ponadto¢gryfowanie nieskomplykowanych logozw,¢fntw etc. Troch❎ tesh s op.¢¢   Droogie m0ye ulubione zaj⇧tco t0¢kaleczenie oj-czystego yenzycka¢Yeah, zaj⇧tco bardzo pasjonuj⇧ce... :)¢Przy okazji: gritsy dla wszystkich,¢ktrzy uprawiaj⇧ ten... sport :) :)  <?¢¢Jack by kto$ kcia  to macha⇨ na:¢¢                           Arek Mat osz¢                     Kusociskiego 2/73¢                           87-100 Toru¢             czuj_drut: (056) 645 28 19¢¢oposarzonco:¢¢800xe/576kb/RSR3.0¢drajw:Sn-360¢¢):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)¢