home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Wyshyfka / Wyshyfka_1_19xx_NG_pl_a.atr / uwagi.txt < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  616b  |  1 lines

  1. ¢ Tu moəecie wpisywa⇨ uwagi odno③nie¢ Wyshyfki.¢¢---------------------------------------¢¢ Kcia bym əeby podczas czytania,¢ muzyka lecia a na fontach i pociska ¢ torus w wersji stereo, jak ff demach.¢¢       niepoprawny marzyciel Tiger/NG¢¢---------------------------------------¢¢ Spocco, fajne rozwi⇧zania [IM si❎¢czasem chowa...]. Dos'a moəeta wyrzuci⇨¢i copn⇧⇨ np. X-handlera [9 sektorw¢w plecy - b.]. Czytniczek? Hmm.. cool!¢Ajem waitowa⇨ na nxt wers [strofa?].¢¢                              Ars¢ps - za00washy em tesh jakie③ syfy na¢equalizerq (tam, hej wysoko!). Hm?¢---------------------------------------¢