home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Floppy Magazine 1986 #1 / Floppy_Magazine_86-1_1986_Megasystems_Oy_fi.d64 / 1541-alignment < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  4KB  |  70 lines

 1.               {$de} {$de}{$de}{$de}{$de} {$de}  {$de} {$de}
 2.               {CBM-I} {CBM-I}    {CBM-I}  {CBM-I} {CBM-I}
 3.               {CBM-O} {CBM-O}{CBM-O}{CBM-O}  {CBM-O}{CBM-O}{CBM-O}{CBM-O} {CBM-O}
 4.               {CBM-P}    {CBM-P}    {CBM-P} {CBM-P}
 5.               {CBM-@} {CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}     {CBM-@} {CBM-@}
 6.  
 7.  
 8.  
 9.          LEVYASEMAN KOVA KOHTALO
 10.          {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 11.  
 12.  
 13.           {CBM-A}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-S}
 14.           {SHIFT--}{$de}{$de}{$de}{$de}{$de}{$de}{$de}{$de}{$de}{$de}{$de}{$de}{$de}{$de}{$de}{$de}{$de}{$de}{$de}{SHIFT--}
 15.           {SHIFT--}  {CBM-A}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-S}  {SHIFT--}
 16.           {SHIFT--}  {SHIFT--}             {SHIFT--}  {SHIFT--}
 17.           {SHIFT--}  {SHIFT--} {SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{$de}{$de}{$de}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*} {SHIFT--}  {SHIFT--}
 18.           {SHIFT--}o {SHIFT--}o    {CBM-U}{CBM-U}{CBM-U}     {SHIFT--}  {SHIFT--}
 19.           {SHIFT--}  {CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}  {SHIFT--}
 20.           {CBM-Z}{SHIFT-*}{CBM-R}{SHIFT-*}{CBM-R}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-R}{SHIFT-*}{CBM-R}{SHIFT-*}{CBM-X}
 21.             {CBM-Z}{SHIFT-*}{CBM-X}           {CBM-Z}{SHIFT-*}{CBM-X}  
 22.  
 23.  
 24.       Jokaiselle 1541-levyaseman onnelli-selle omistajalle on tuttu tilanne, jol-loin ohjelmaa ladattaessa punainen valo alkaa vilkkua ja levyasema kuulostaa    silta kuin se repe[isi liitoksistaan    siihen paikkaan.  Tama 'konekiv[[ri[[ni'kuuluu aina, kun levyasema yritt[[ lukeavirheellisen lohkon.  Nyt perehdymme senaiheuttajiin, vahinkoihin ja est[miseen.
 25.  
 26.  
 27.  LEVYN LOHKOJEN SORMEILU
 28.  {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 29.  
 30.  
 31.       Yhdelle levykkeelle mahtuu 683 loh-koa tietoa.  Yhteen lohkoon mahtuu 256  tavua tietoa.  Lohkojen lisaksi levyk-  keella on myos muuta tietoa, kuten synk-ronisointimerkkeja, ID-numeroita, tar-  kistussummia ja uran sek[ sektorin nume-roita.  N[it[ erikoistietoja levyasema  k[ytt[[ k[sitelless[[n ja tunnistaessaaneri lohkoja.  N[iden erikoistietojen yh-teinen nimi voisi olla vaikkapa 'otsik- ko' (header).  Jotkut ohjelmistoyhti\t  k[sittelevat levykkeelt[ yht[ tai useam-paa lohko-otsikkoa siten, ett[ levyase- man mielest[ ne ovat virheellisi[.      Yleens[ virheellisell[ lohkolla ei ole  tietoa.  Se on mukana levykkeell[ an-   tiikkisena suojauskeinona: ohjelma lukeetietyt lohkot ja tarkistaa, onko niiss[ virhe.
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  VIRHEELLINEN LOHKO
 36.  {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 37.  
 38.  
 39.       Kun levyasema kohtaa virheellisen  lohkon, kuuluu siit[ jumalaton meteli,  koska virheellist[ lohkoa ei pystyta    normaalisti lukemaan.  T[lloin levyasemamekaanisesti laittaa luku-/kirjoitusp[[nuudelleen paikalleen.  T[ss[ vaiheessa  on v[ltt[m[t\nt[ jyskytt[[ askelmootto- rin ep[keskoa laitaa vasten, jolloin lu-ku-/kirjoitusp[[ paiskautuu stopparia   vasten.  Siisp[,   kun levykkeell[ on   virhe, niin levyasemasi luku-/kirjoitus-p[[ kirjaimellisesti hakataan huonoon   kuntoon.
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  LEVYASEMAN S{SHIFT-+}{SHIFT-+}DOT
 44.  {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 45.  
 46.  
 47.       Useimmat varmasti ovat joskus kuul-leet siit[, ett[ levyaseman s[[dot ovat aiheuttaneet monille harmaita hiuksia.  Ongelma onkin juuri luku-/kirjoitusp[[n asennon muuttuminen.  Oireita ovat:                                                  1) latauksen aikana punainen valo          vilkkuu muutaman kerran nopeasti
 48.       2) luku-/kirjoitusp[[ kolisee ura          1:n stopparia vasten muutaman           kerran ja lataus ep[onnistuu            sek[ punainen valo vilkkuu      
 49.       3) levyasemasta kuuluu ep[m[[r[ist[        kilkutusta, kun se yritt[[ lukea        uraa 1.
 50.  
 51.       Suurin syy luku-/kirjoitusp[[n     asennon muuttumiseen onkin juuri vir-   heellisten lohkojen lukeminen ja kir-   joittaminen.  Sen lis[ksi virheelliset  lohkot saattavat vioittaa levyaseman    muitakin mekaanisia osia kuten askel-   moottoria.
 52.  
 53.  
 54.  
 55.  EST{SHIFT-+}MINEN
 56.  {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 57.  
 58.  
 59.       Kukapa haluaisi k[yttaa omassa le- vyasemassaan moisia virheit[ sis[lt[vi[ levykkeit[?  Ei kovinkaan moni, jos sii-hen olisi mahdollisuus.  Ik[v[ kyll[ mo-nissa myyt[viss[ ohjelmissa on 'suojaus-keinona' k[ytetty virheellisia lohkoja. Aikoinaan uskottiin, ettei virheellisi[ lohkoja pystytt[isi kotikonstein teke-  maan ja niit[ kaytettiinkin l[hes jokai-sessa ohjelmassa.  Nykyiset hienostu-   neemmat suojaustavat eiv[t riko levyase-maasi, mutta viel[kin joissakin ohjel-  missa kaytet[[n t[t[ antiikkista virhei-siin perustuvaa suojaustapaa.
 60.  
 61.       Yksinkertainen keino on olla k[yt- tamatta niita ohjelmia, joissa on moinensuojaustapa.  Toisaalta kalliilla ostet-tu ohjelma olisi harmi j[tt[[ k[ytt[m[t-t[...  Seuraavat ohjelmarivit est[v[t   tuon  vahingollisen jyskytyksen, kun    levyasema kohtaa virheellisen lohkon:
 62.  
 63.       1 OPEN 15,8,15
 64.  
 65.       2 PRINT#15,"M-W";CHR$(106)CHR$(0)  
 66.         CHR$(1)CHR$(133)
 67.  
 68.       3 CLOSE 15
 69.  
 70.       T[m[ tepsii suurimpaan osaan levy- virheist[ ja saattaa pident[[ levyasema-si elinkaarta...  Ohjelman vaikutus s[i-lyy niin kauan, kunnes levyasemasta sam-mutetaan virta.