home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Floppy Magazine 1988 Guru / Floppy_Magazine_88-guru_1988_Megasystems_Oy_fi_Side_A.d64 / apua (.png) < prev    next >
Doodle C64  |  2023-02-26  |  9KB  |  320x200  |  4-bit (3 colors)
Labels: text | screenshot | font | printing
OCR: NÄPPAIMET: APUA TOIMINTO : tCRSR+ -- LIIKUTTAA VALIKKOA YLOS TAI ALAS. RETURN -- VOIT LUKEA VIIVAN OSOIT- TAMAN ARTIKKELIN, KATSOA KUVAN TAI KÄYNNISTHA OHJELMAN . SPACE . -- TOIMII SAMOIN KUIN RETURN , MUTTA TULOSTAA ARTIKKELIN TAI KUVAN PRINTTERILLE. -- ARTIKKELIA LUKIESSASI SAAT LISMOHJEITA NAPILLA. TAKAISIN VALIK- KOON PHASET FS: LLA. PAINA RETURN