home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Floppy Magazine 1988 Guru / Floppy_Magazine_88-guru_1988_Megasystems_Oy_fi_Side_A.d64 / aluksi < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  2KB  |  21 lines

 1.  
 2.           {CBM-A}{SHIFT-*}{CBM-S}{CBM-S} {CBM-S} {CBM-A}{CBM-S}{CBM-A}{CBM-A}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-S}    
 3.           {CBM-Q}{SHIFT-*}{CBM-W}{SHIFT--} {SHIFT--} {SHIFT--}{CBM-Q}{CBM-W}{CBM-Z}{SHIFT-*}{CBM-S}{SHIFT--}    
 4.           {CBM-Z} {CBM-X}{CBM-Z}{SHIFT-*}{CBM-Z}{SHIFT-*}{CBM-X}{CBM-X}{CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}{CBM-Z}{CBM-C}{CBM-C}{CBM-C} 
 5.           {SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}
 6.  
 7.  
 8.  Tervetuloa Floppiksen ainutkertaiseen  Guruun. N[m[ ohjelmat ovat todella niin pitki[ ja upeita, ett[ niist[ oli pakko koota oma lerppunsa, Floppikseen ne ei- v[t olisi mahtuneet.
 9.  Sitten v[h[n ohjelmista itsest[[n..
 10.  
 11.  Kalenteri on ohjelma, jolla saat itsel-lesi muistiinpanot aikaj[rjestykseen.
 12. Jos k[yt[t kalenteri paljon, GURU-levykeei tallennukseen riit[. Silloin joudut  kopioimaan koko levyn sis[ll\n aivan    tyhj[lle disketille ja tuhoamaan kaikki muut ohjelmat kyseiselt[ levylt[. {SHIFT-+}l[   kuitenkaan tee sit[ GURULLE, vaan vasta kopioituasi levyn toiselle..
 13.  Letter Maker on ohjelma, jolla voi teh-d[ elektronisia kirjeit[ yst[ville. Etu-na tavalliseen verrattuna on merkkiset- tien rajattomuus ja MUSIIKKI. Voit lada-ta aivan mink[ tahansa MASTER COMPOSER- s[vellysohjelmalla tehdyn piisin muis-  tiin!!! Talletettuasi ohjelman voit ly- hent[[ sen k[ytt[m[ll[ B-puolen Cruncher-ohjelmaa..
 14.  Softwriter on periaatteiltaan samanlai-nen ohjelma kuin Letter Maker, mutta se sis[lt[[ enemm[n optioita. Siihen liit- tyy my\s demo ja oma cruncheri.
 15.  Zambo-Basic on aivan uusi basic-laajen-nus 64:seen. Se mahdollistaa vaikka mit[mihin pystyi vain konekieli... Katso oh-jelmaan liittyv[t demot ladattuasi oh-  jelman. (demo1,demo2,demo3)
 16.  
 17.   HYVI{SHIFT-+} HETKI{SHIFT-+} OHJELMIEN PARISSA!
 18.  
 19.                           T.Luode.
 20. {CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 21.