home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Floppy Magazine 1986 #3 / Floppy_Magazine_86-3_1986_Megasystems_Oy_fi.d64 / floppy.ohj < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  2KB  |  78 lines

 1.  
 2.  
 3.  
 4.   {$de}{$de}{$de}{$de}{$de} {$de}      {$de}{$de}{$de}  {$de}{$de}{$de}{$de}{$de} {$de}{$de}{$de}{$de}  {$de}   {$de}
 5.   {CBM-I}     {CBM-I}     {CBM-I}   {CBM-I} {CBM-I}   {CBM-I} {CBM-I}   {CBM-I} {CBM-I}   {CBM-I}
 6.   {CBM-O}{CBM-O}{CBM-O}   {CBM-O}     {CBM-O}   {CBM-O} {CBM-O}{CBM-O}{CBM-O}{CBM-O}{CBM-O} {CBM-O}{CBM-O}{CBM-O}{CBM-O}   {CBM-O}{CBM-O}{CBM-O}
 7.   {CBM-P}     {CBM-P}     {CBM-P}   {CBM-P} {CBM-P}     {CBM-P}       {CBM-P}
 8.   {CBM-@}     {CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}  {CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}  {CBM-@}     {CBM-@}       {CBM-@}
 9.  
 10.     {$de}{$de}{$de}{$de}{$de} {$de}{$de}{$de}{$de}  {$de} {$de}{$de}{$de}{$de}{$de}  {$de}{$de}{$de}  {$de}{$de}{$de}{$de}
 11.     {CBM-I}     {CBM-I}   {CBM-I} {CBM-I}   {CBM-I}   {CBM-I}   {CBM-I} {CBM-I}   {CBM-I}
 12.     {CBM-O}{CBM-O}{CBM-O}   {CBM-O}   {CBM-O} {CBM-O}   {CBM-O}   {CBM-O}   {CBM-O} {CBM-O}{CBM-O}{CBM-O}{CBM-O}
 13.     {CBM-P}     {CBM-P}   {CBM-P} {CBM-P}   {CBM-P}   {CBM-P}   {CBM-P} {CBM-P}  {CBM-P}
 14.     {CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@} {CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}  {CBM-@}   {CBM-@}    {CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}  {CBM-@}   {CBM-@}
 15.  
 16.  
 17.  
 18.         {CBM-A}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-S}
 19.         {SHIFT--} FLOPPY MAGAZINE 2/86 {SHIFT--}
 20.         {CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}
 21.  
 22.  
 23.      Ohjelman k[ytt\ lienee itsest[[n-  selv[[ niille, jotka taitavat englannin-kielen, mutta seuraavaksi suomennos     niille, jotka viel[ ottavat haparoivia  askeleita kielen opiskelussa tai niille,jotka eiv[t muuten vaan tied[, mit[     'JUMP LINK' tarkoittaa.
 24.  
 25.      Aluksi voisit painaa kolme kertaa  RETURNia.  Ensimm[inen painallus aktivoiohjelman, toinen vahvistaa luettavaksi  uraksi numeron 18 ja kolmas vahvistaa   luettavaksi sektoriksi numeron 0.  Ikku-naan tulee lohkon sis[lt\ eli 256 tavua tavaraa.
 26.  
 27.  
 28. TOIMINNOT KOMENTOTILASSA:
 29. {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 30.  
 31.      Q:lla voit lopettaa ohjelman k[y-  t\n ja poistua basic:iin.
 32.  
 33.      R:lla voit lukea mieleisesi lohkon.
 34.      W:lla voit kirjoittaa ikkunassa o- levan lohkon levykkeelle takaisin, kun  olet muuttanut sen mieleiseksesi.
 35.  
 36.      T:lla siirryt TEXT MODEen eli kir- joitustilaan ja t[ll\in voit kirjoittaa ikkunaan vanhojen tietojen p[[lle.
 37.  
 38.      -:lla saat ikkunaan edellisen loh- kon.
 39.  
 40.      +:lla saat seuraavan lohkon.
 41.  
 42.      N:lla saat lohkon kahden ensimm[i- sen tavun osoittamasta paikasta.
 43.  
 44.      J:lla p[[set kursorin alla olevaan paikkaan (ura ja sektori).
 45.  
 46.      L:lla siirryt viimeksi editoituun  lohkoon.
 47.  
 48.      @:lla voit muuttaa kursorin alla   olevaa tavua.
 49.  
 50.      F-2: muuttaa isot ja pienet kirjai-met n[ytt\\n.
 51.  
 52.      F-1: reunuksen v[ri
 53.  
 54.      F-3: n[yt\n v[ri
 55.  
 56.      F-5: tekstin v[ri
 57.  
 58.      F-8: alkuper[iset v[rit
 59.  
 60.  
 61. TOIMINNOT TEKSTITILASSA:
 62. {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 63.  
 64.      RETURN: paluu komentotilaan
 65.  
 66.      F-1: pienet kirjaimet
 67.  
 68.      F-3: suuret kirjaimet
 69.  
 70.      F-5: pienet k[[nteiset kirjaimet
 71.  
 72.      F-7: suuret k[[nteiset kirjaimet
 73.  
 74.  
 75.      Huomaa, ett[ kannattaa harjoitella ohjelman k[ytt\[ jollain v[hemm[n t[r-  ke[ll[ levykkeell[, ettei mene kalliita ja rakkaita ohjelmia pilalle...  Ei ole ihan sama, mit[ minnekin kirjoittelee,  joten ennen ohjelman k[ytt\[ voisit lu- kea asiaan liittyv[n artikkelin.
 76.  
 77. ----------------------------------------
 78. V