home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Floppy Magazine 1986 #3 / Floppy_Magazine_86-3_1986_Megasystems_Oy_fi.d64 / floppy.art < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  6KB  |  23 lines

 1.         {CBM-A}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-S}
 2.         {SHIFT--} MIT{SHIFT-+} SILL{SHIFT-+} VOI TEHD{SHIFT-+}? {SHIFT--}
 3.         {CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}
 4.  
 5.  
 6.      T[m[ artikkeli on tarkoitettu an-  tamaan hieman osviittaa siit[, mit[     Floppy-editorilla voi tehd[ sek[ siit[, mit[ ei kannata tehd[...
 7.  
 8.      Levykkeell[ on 35 uraa ja jokaisel-la uralla on 17-21 sektoria ja jokaisel-la sektorilla on 256 tavua tietoa.      Floppy editorilla voit katsella, muuttaaja kirjoittaa takaisin levykkeelle n[it[tietoja - sektori kerrallaan.  DOS (DiskOperating System l. levyk[ytt\j[rjestel-m[) varaa uran numero 18 kokonaan itsel-leen.  Uralla on 19 sektoria (numerot   0-18).  Sektorilla 0 on BAM (Block Avai-lability Map l. vapaiden lohkojen kart- ta).  Ura 18 ja sektori 0 ovat Floppy   Editorin alkuarvoina, joten saadaksesi  sen n[ytt\\n sinun tarvitsee vain painaakaksi kertaa RETURNia ao kohdassa sit[  kysytt[ess[.  Huomaat varmaan, ett[ saatn[kyviin levyasemassa olevan levykkeen  nimen ja ID-numeron.  Nimi on tavuissa  v[lill[ 144-159 ja ID v[lill[ 162-163.  Jos nimi on lyhyempi kuin 16 merkki[,   niin loppuosa on SHIFTattua v[lily\nti[.Siirryt kirjoitustilaan painamalla T.   Kursorinsiirton[pp[imill[ voit liikkua  ymp[ri ikkunaa ja voit kirjoittaa vanhantekstin p[[lle, mit[ sitten haluatkin   kirjoittaa.  Tavallinen hauska muutos onkirjoittaa uusi nimi ja ID levykkeelle. ID on normaalisti muotoa 2 merkki[+v[li-ly\nti+2A.  Ensimm[iset kaksi merkki[   ovat k[ytt[j[n antamia ja 2A on DOS:in  antama formatoinnin tunnus.  Nyt voit   kirjoittaa 5 merkki[ pitk[n tunnuksen   niiden p[[lle, jos haluat.  ID:n j[lkeenon tyhj[[ tilaa, jonne voit kirjoitella maagisia viestej[ niille, jotka ehk[    tutkivat levykkeesi (tai sen kopion)    BAMia.
 9.  
 10.      Ensimm[iset kaksi tavua jokaisella lohkolla muuten kertovat, mist[ l\yt[[  seuraavan lohkon, joten niit[ ei ehk[   kannata muutella, jollei hallitse jo    asioita tai sitten halua muuten vaan    kokeilla.  Uran 18 sektorilla 0 n[m[ lu-vut ovat yleens[ 18 ($12) ja 1 ($01).   T[m[ osoittaa, ett[ seuraava lohko on   uralla 18 ja sektorilla 1, mist[ muuten alkaa levykkeen sis[lmysluettelo.  Tav- allinen temppu on muuttaa t[t[ osoitta- maan vaikkapa itseens[, suoraan loppuun tai muuten huut helkkariin, jottei levynsis[llysluetteloa voi ladata ( taas yksiantiikkinen suojauskeino ).  Toinen mah-dollisuus on muuttaa sis[llysluettelon  viimeisen lohkon kaksi ensimm[ist[ tavuaosoittamaan ensimm[iseen sis[llysluette-lon lohkoon.  T[ll\in sis[llyst[ ladat- taessa ei tule loppua lainkaan ja on    siin[ hein[hatuilla miettimist[... Vii- meisen lohkon tunnistaa siit[, ett[ sii-n[ on seuraavan lohkon osoitteena 0 ja  eih[n sellaista uraa ole olemassakaan,  joten 1+1=nyt on k[siss[ viimeinen loh- ko!
 11.  
 12.      Levykkeen sis[llysluettelossa on   lohkon kolmas tavu ensimm[isen[ n[kyv[n ohjelman tyypin numero.  Jokaiseen loh- koon mahtuu 8 ohjelman tiedot.  Muiden  ohjelmien tyyppinumero on tavuissa 34,  66,98,130,162,194 ja 226.  Jos tuo tyyp-piarvo on $81 (siis heksaluku), niin    kyseess[ on per[kk[istiedosto (SEQ).    $82 on PRG, $83 on USR ja $84 on REL-   tyyppinen tiedosto.  Jos numero on $80  tai pienempi, niin kyseess[ on tiedosto,jota ei ole suljettu ja se on sen vuoksimennyt harakoille tai sitten se on      SCRATCHattu (poistettu).  DOSille sit[  tiedostoa ei ole olemassa.  Jos olet    vahingossa poistanut jonkin ohjelman    etk[ ole enn[tt[nyt k[ytt[[ VALIDATE-   komentoa, muutat vain $80:nen takaisin  oikeaksi tyyppiarvoksi - ja n[in kadon- nut tiedosto on k[yt\ss[ j[lleen, toi-  vottavasti...
 13.  
 14.      Nelj[s ja viides tavu kertovat (u- ralla 18, sektorilla 1), mist[ kummasta ao tiedosto l\ytyy.  Osoite on muotoa   eka ura ja sektori.  T[ll[ lohkolla taas4:s ja 5:s tavu kertovat seuraavan loh- kon sijainnin ja viimeisess[ on osoit-  teena ura 0.
 15.  
 16.      Seuraavat 16 tavua kertovat ohjel- man nimen ja jos nimi on alle 16 merk-  ki[, niin loppuosa on SHIFTattua v[li-  ly\nti[.  Loppuosa ei ole samantekev[[  tietoa, joten sinne ei kannata kirjoi-  tella viestej[ avaruudesta.  Voit ko-   eilla SHIFTatun v[lily\nnin lis[[mist[  keskelle ohjelman nime[ esim. muuta nimi'TURBOLOADER' 'T URBOLOADER':iksi, miss[tuo v[lily\nti on siis SHIFTin kanssa.  Tai sitten nime[ ohjelma vaikkapa n[in: 'RAMBO ,8,1'.  Ideana on se, ett[ SHIFT:atun v[lily\nnin tilalle tulee heitto-  kit ja sitten ohjelmat voi ladata hel-  pommin kirjoittamalla kuvaruudulla nimeneteen LOAD ja painamalla heti per[[n    RETURNia.  Huomaa, ett[ pelk[ll[ ,8:lla kikka ei toimi, sill[ lopussa oleva tie-doston tunniste h[m[[ sen verran.
 17.  
 18.      Jos et tunne tarvetta levykkeesi   sormeiluun, voit k[ytt[[ Floppy Editorialevykkeen sis[lt[mien ohjelmien vakoi-  luun.  Edell[ selostetulla tavalla saat selville, milt[ uralta ja sektorilta    mikin ohjelma l\ytyy.  Adventurepeliss[ voit tirkistell[ sen sis[lt[mi[ salai-  suuksia.  Peliohjelmissahan on ter-     vehdyksi[ muille hackereille yms., joitavoit muuttaa esim.'Hi to Jedi, Section8,CCS...':n voi muuttaa muotoon 'Terveisi[kotiv[elle omalta bittinikkarilta...',  mik[li oma ego sit[ kaipaa.  Ohjelmia   voi vaikkapa suomentaa suoraan levylle, ellei niit[ ole suojattu ovelasti tms.
 19.  
 20.      Edell[ oli pikkuisen tietoa oleel- lisimmasta eli levyn lohkojen osoitteis-ta ja muutamia mieleen tulleita k[ytt\- mahdollisuuksia.  Mik[[n ei est[ kokei- lemasta kaikenlaista kikkailua, mutta   parasta olisi ottaa kopio jostain ja    harjoitella sill[, ettei vaan tule ty-  ritty[ pahemman kerran... eli ei sitten ruveta peuhaamaan t[m[n floppiksen kera innosta puhkuen, vaan maltetaan ottaa   kopio. (Siis ei t[st[ Floppiksesta, sil-l[ me olemme langettaneet kirouksen jo- kaisen t[m[n numeron kopioijan niskaan  hiiviskelem[ll[ ymp[ri toimitusta ja    pistelem[ll[ nuppineuloilla levykkeit[  ja pelottelemalla arkoja naapureita.    Otetaan se kopio jostain muusta levyk-  keest[ ja j[tet[[n t[m[ rauhaan, tai    muuten...)
 21.  
 22. ----------------------------------------
 23. v