home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Transactor / Transactor_05_1985_Transactor_Publishing.d64 / bit twiddlers (.txt) < prev    next >
Commodore BASIC  |  2023-02-26  |  719b  |  39 lines

 1. 0 rem bit twiddlers (sept 4/84)       :
 2. 1 :
 3. 2 rem 3 statements, 0 functions
 4. 3 :
 5. 4 rem keyword characters: 12
 6. 5 :
 7. 6 rem keyword     routine  line   ser #
 8. 7 rem s/set       bse      2698    009
 9. 8 rem s/clear     bclr     2708    010
 10. 9 rem s/flip      fli      2720    011
 11. 10 :
 12. 11 rem u/bprep (2730/012)
 13. 12 :
 14. 13 rem ================================
 15. 14 :
 16. 103 .asc "se[212]clea[210]fli[208]"
 17. 1103 .word bse-1,bclr-1,fli-1
 18. 2698 bse jsr bprep 
 19. 2700 ora ($14),y   
 20. 2702 sta ($14),y   
 21. 2704 rts
 22. 2706 ;
 23. 2708 bclr jsr bprep 
 24. 2710 eor #$ff       
 25. 2712 and ($14),y    
 26. 2714 sta ($14),y    
 27. 2716 rts
 28. 2718 ;
 29. 2720 fli jsr bprep  
 30. 2722 eor ($14),y    
 31. 2724 sta ($14),y    
 32. 2726 rts
 33. 2728 ;
 34. 2730 bprep jsr $b7eb 
 35. 2732 txa             
 36. 2734 ldy #0          
 37. 2736 rts
 38. 2738 ;
 39.