home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Tiger Disk 127 / Tiger_Disk_127_20xx_Tiger-Crew-Disk_de_Side_B.d64 / sd.3 (.txt) < prev    next >
Commodore BASIC  |  2023-02-26  |  2KB  |  91 lines

 1. 1 rem sprite tool demo
 2. 2 :
 3. 3 rem 1987 by r. baier
 4. 4 rem zuletzt geaendert am 02-11-87
 5. 5 :
 6. 6 :
 7. 7 rem vorbereitungen
 8. 8 :
 9. 9 print"[147]"chr$(14)chr$(8): v=53248
 10. 10 poke v+33,0: poke v+17,27
 11. 11 for i=0 to 63: read d: poke 13*64+i,d: poke 14*64+i,255: next
 12. 12 :
 13. 13 rem sprite daten
 14. 14 :
 15. 15 data 0,215,0,3,215,192,15,215,240,15,215,240,63,215,252,63
 16. 16 data 85,252,63,85,252,191,85,254,175,85,250,170,85,170,138,170
 17. 17 data 162,128,170,2,128,0,2,160,0,10,32,0,8,42,0,168
 18. 18 data 58,170,172,15,170,240,15,215,240,3,215,192,0,215,0,0
 19. 19 :
 20. 20 goto 30: rem befehle
 21. 21 :
 22. 22 rem unterprogramme
 23. 23 :
 24. 24 print"[147][211][208][210][201][212][197][160][212][207][207][204]         -[193]: 52618 -[197]: 53247 ": return
 25. 25 poke 211,32: poke 214,20: sys 58732: print" [210][197][212][213][210][206] ": poke v+17,27
 26. 26 get a$: if a$<>chr$(13) then 26
 27. 27 return
 28. 28 poke 211,32: poke 214,20: sys 58732: print"        ": return
 29. 29 :
 30. 30 rem befehle
 31. 31 :
 32. 32 rem position mob
 33. 33 :
 34. 34 gosub 24: rem bildschirm
 35. 35 print"[194][197][198][197][200][204]: ![208][205][207][194]": poke v+17,27
 36. 36 !pmob 0,0,0: !cmob 5,0,0: !kmob 0,0,0,0: !smob 1,14,0
 37. 37 for x=1 to 160 step 3: y=int(50+6.3*sqr(x)): !pmob x,y,0
 38. 38 print""spc(13)x"[157],"y"[157],0": next
 39. 39 gosub 25: rem tastaturabfrage
 40. 40 :
 41. 41 rem colour mob
 42. 42 :
 43. 43 gosub 28: print""spc(8)"![195][205][207][194]            "
 44. 44 for i=1 to 15: !cmob i,0,0: print""spc(13)i"[157],0,0"
 45. 45 for t=1 to 500: next t,i
 46. 46 gosub 25: rem tastaturabfrage
 47. 47 :
 48. 48 rem multicolour mob
 49. 49 :
 50. 50 gosub 28: print""spc(17)"1": printspc(8)"![205][205][207][194]"
 51. 51 !cmob 15,1,0: !smob 1,13,0
 52. 52 for i=14 to 1 step -1: !mmob i,15-i: print""spc(13)i"[157],"15-i"[157] "
 53. 53 for t=1 to 500: next t,i
 54. 54 gosub 25: rem tastaturabfrage
 55. 55 :
 56. 56 rem kind of mob
 57. 57 :
 58. 58 gosub 28: print""spc(8)"![203][205][207][194]            ": printspc(8)"              "
 59. 59 !kmob 1,0,0,0: print""spc(14)"1,0,0,0": for t=1 to 750: next
 60. 60 !kmob 0,1,0,0: print""spc(14)"0,1": for t=1 to 750: next
 61. 61 !kmob 0,0,1,0: print""spc(16)"0,1";:print"[157][144][219]"
 62. 62 for t=1 to 750: next
 63. 63 !kmob 1,1,1,0: print""spc(14)"1,1,1";
 64. 64 gosub 25: rem tastaturabfrage
 65. 65 print""spc(18)" "
 66. 66 :
 67. 67 rem joystick controlled mob
 68. 68 :
 69. 69 gosub 28: print""spc(8)"![202][205][207][194] 2,1,0 ([211]pr/[211]pr)"
 70. 70 !pmob 0,0,1: !cmob 11,0,1: !kmob 0,1,0,1: !smob 1,14,1: !pmob 20,130,1
 71. 71 poke 211,33: poke 214,20: sys 58732: print" [202][207][217] 2 "
 72. 72 poke v+30,0: !jmob 2,1,0
 73. 73 gosub 25: rem tastaturabfrage
 74. 74 gosub 28: print""spc(16)"2,0 ([211]pr/[200][199][210])": !smob 0,1
 75. 75 poke 211,33: poke 214,20: sys 58732: print" [202][207][217] 2 "
 76. 76 poke v+31,0: !jmob 2,2,0
 77. 77 gosub 25: rem tastaturabfrage
 78. 78 gosub 28: print""spc(16)"4,0 ([198]euerknopf)"
 79. 79 poke 211,33: poke 214,20: sys 58732: print" [202][207][217] 2 "
 80. 80 !jmob 2,4,0
 81. 81 gosub 25: rem tastaturabfrage
 82. 82 :
 83. 83 rem programm beenden
 84. 84 :
 85. 85 !smob 0,0    : !smob 0,1
 86. 86 !kmob 0,0,0,0: !kmob 0,0,0,1
 87. 87 !pmob 0,0,0  : !pmob 0,0,1
 88. 88 :
 89. 89 print"[147]"chr$(142)chr$(9): poke 808,237
 90. 90 sys 52618: new
 91.