home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Floppy Magazine 1986 #1 / Floppy_Magazine_86-1_1986_Megasystems_Oy_fi.d64 / veikkausohje < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  1KB  |  18 lines

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.         {CBM-A}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-S}
 6.         {SHIFT--} VEIKKAUSTENTEKIJ{SHIFT-+} {SHIFT--}
 7.         {CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}
 8.  
 9.  
 10.  
 11.      Veikkaustentekij[ on n[pp[r[ pieni ohjelma, jonka avulla voit tehd[ vaikka-pa 500 veikkausrivi[ ensi kierrokselle. Ohjelmassa voi tallettaa tehdyt rivit   levykkeelle ja tarkastuttaa ne automaat-tisesti antamalla vain oikean rivin.
 12.  
 13.      Ohjelmassa on p[[valikko, josta    p[[see eri toimintoihin.  Otsikot liene-v[t itsest[[nselitt[vi[, mutta itse ri- vien teko voi oudoksuttaa joitakuita.   Veikkauksessahan on 13 kohdetta.  Jokai-sessa kohteessa on kolme eri mahdolli-  suutta: 1,X ja 2.  Sinun tulee antaa    arvioimasi prosentuaaliset mahdollisuu- det kaikille kolmelle mahdollisuudelle. Prosentuaalisten mahdollisuuksien sum-  man t[ytyy tietenkin olla 100.  T[m[    t[ytyy toistaa jokaiselle kohteelle (13)ja  jokaiselle riville.  Rivej[ on niin monta kuin olet niit[ alussa valinnut japrosenttien miettiminen ja sy\tt[minen  ty\l[st[ puuhaa, joten kokeile aluksi   vain yhdell[ rivill[.
 14.  
 15.      Levykkeell[ on 'TESTIRIVIT.VK'-ni- minen tiedosto harjoittelua varten.
 16.  
 17. ----------------------------------------
 18.