home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Floppy Magazine 1986 #1 / Floppy_Magazine_86-1_1986_Megasystems_Oy_fi.d64 / ruutu pr.txt < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  1KB  |  14 lines

 1.  
 2.      {CBM-A}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-S}
 3.      {SHIFT--} KUVARUUTU PRINT-LAUSEIKSI {SHIFT--}
 4.      {CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}
 5.  
 6.  
 7.      Ensimm[iseksi lataa ohjelma koneen muistiin.  Suunnittele sitten haluamasi kuvaruutu.  Voit k[ytt[[ sek[ kirjaimia ett[ grafiikkamerkkej[.  Huomaa kuiten- kin, ett[ oikeaan alakulmaan kirjoitta- minen siirt[[ kuvaruutua pari rivi[     yl\sp[in.
 8.  
 9.      K[ynnist[ muutosohjelma kir-
 10. joittamalla rU ( r ja SHIFTattu u ).    Ohjelma poistaa nuo kaksi kirjainta, jo-ten ne eiv[ sotke kuvaasi.  Lainausmer- kit ohjelma muuttaa heittomerkeiksi.    Muutosprosessi vie aikaa muutaman minuu-tin, joten ole k[rsiv[llinen.  Muista   laittaa levyke levyasemaan ennen rU:n   kirjoittamista.  Ohjelma kysyy talletet-tavan kuvaruudun nimen ja tallettaa sil-l[ nimell[ levykkeelle ohjelman, jossa  on 25 basic-rivi[.  Rivit on numeroitu  alkaen sadasta ja kasvaen yhdell[.
 11.  
 12.      Talletetun ohjelman voi liitt[[    jonkun toisen ohjelman per[[n MERGEll[, joka l\ytyy esim. Simons' Basicista ja  mainiolta Programmers Utilities:lta     ( Floppis 2/85 ).
 13.  
 14.