home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Floppy Magazine 1986 #1 / Floppy_Magazine_86-1_1986_Megasystems_Oy_fi.d64 / robot < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  7KB  |  48 lines

 1.                                                                                                    {CBM-A}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-S} ---                               {CBM-A}{CBM-X}o {SHIFT--}                              U U  {CBM-Z}{CBM-S}  {SHIFT--}  -----                       {CBM-E} {CBM-E}   {CBM-Q}{CBM-X} {SHIFT--}                             {SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-R}{CBM-R}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-A}{CBM-E}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-E}{CBM-S}                              {SHIFT--}{CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-E}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-S} {CBM-Z}{CBM-S} -----                       {CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-R}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}  {SHIFT--}                                {CBM-Q} {CBM-A}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-S} {SHIFT--}                                {CBM-Q} {SHIFT--}{CBM-A}{CBM-S}{SHIFT--} {SHIFT--} -----                          {CBM-Q} {SHIFT--}{SHIFT--}{SHIFT--}{SHIFT--} {SHIFT--}                                {CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT--}{CBM-Z}{CBM-X}{SHIFT--}{SHIFT-*}{CBM-X}                                 {CBM-A}{CBM-E}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-E}{CBM-S} -----  
 2.                  {CBM-A}{CBM-X}    {CBM-Z}{CBM-S}                                {CBM-Z}oo{SHIFT-*}{SHIFT-*}oo{CBM-X}  ---- 
 3.                                               {CBM-A}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-S}            {SHIFT--}       {CBM-@}                  {SHIFT--}{CBM-S}           {SHIFT--} HENKILoKOHTAISET ROBOTIT {SHIFT--}{SHIFT--}           {SHIFT--}                          {SHIFT--}{SHIFT--}           {CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}{SHIFT--}            {CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}
 4.  
 5.      Mikrojen ja henkil\kohtaisten tie- tokoneiden myynnin laantuessa elektro-  niikkayhti\t t[hyilev[t toiveikkaina    tulevaisuuteen uuden myyntivalttinsa,   henkil\kohtaisen robotin kera.  Robo-   teille on povattu tietokoneiden tapaan  rajua tulemista koteihin jo usean vuodenajan ja ennustusten toteutumista odote- taan kuin kuuta nousevaa.  Robottien,   kuten ennen mikrojenkin, ostoa puolus-  tellaan hy\dyllisyysn[k\kohdin.  Erona  on se, ett[ roboteista voi jo niiden ny-kyisell[ kehitystasolla olla k[yt[nn\n  hy\ty[.  Mit[ laitevalmistajilla on     meille tarjota, kun he olettavat koti-  talouksien hankkivan robotteja?
 6.  
 7.  
 8.  
 9. ODOTUKSET JA TODELLISUUS
 10. {CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}                     Todellisia kotirobotteja on myyty  vasta vuodesta 1982 alkaen.  N[ihin ei  voida laskea kuuluvaksi mukaan teolli-  suuden k[ytt[mi[ k[sivarsirobotteja tai muita laitteita, joita voisi verrata    l[hinn[ ty\kaluihin.  Odotukset ovat    suuret.  Niit[ ovat ruokkineet ja ohjan-neet kirjallisuuden ja elokuvien huippu-[lykk[:t androidit.  Toisaalta monet    kammoksuvat robotteja, kuten kaikkea    muutakin teknologiaa.
 11.  
 12.      Nykyisell[ teknologialla pystyt[[n tekem[[n yll[tt[v[n kehittyneit[ lait-  teita, mutta mit[[n T[htien sodan R2D2- droidia on turha odottaa muuten kuin    ulkon[\n puolesta.  On makuasia, kutsu- taanko robottia tietokoneen lis[lait-   teeksi vai tietokonetta osaksi robottia.Robotti on kutakuinkin sama asia kuin   tietokone py\rill[.  Robotteja rakennet-taessa pyrit[[n modulaarisuuteen, jotta niit[ voidaan ruokahalun kasvaessa ja   lompakon salliessa laajentaa helposti.
 13.  
 14.  
 15.  
 16. MARKKINAT                               {CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}                                    Tietokoneiden valmistajat etsiv[t  uusia tuotannonaloja paetessaan oman    alansa kovaa kilpailua.  Mik[ onkaan    sopivampi ala kuin robotiikka?  Ensim-  m[inen askel on valmistaa kotitietoko-  neisiin robottilis[laitteita.  Asiasta  kiinnostuneille valmistetaan itsen[isi[ robotteja.  T[ll[ saralla markkinoiden  oletetaan kymmenkertaistuvan $ 5 000 000sta vuosikymmeness[.  Vammaisille tar-  koitettujen apuv[linerobottien l[ht\koh-dat ovat erilaiset, mutta lopputulos    yll[tt[v[n samanlainen muiden robottien kanssa.  N[iden robottien markkinoiden  odotetaan nousevan nykyisest[ miljoonas-ta dollarista 225 kertaiseksi kymmeness[vuodessa.
 17.  
 18.      Robottien markkinoiden kasvu riip- puu paljolti teko[lyprojektien onnistu- misesta.  Robottien pit[isi kyet[ toimi-maan [lykk[[sti moninaisissa tilanteis- sa, jos niist[ halutaan tulevan todelli-sia kodinkoneita.  Nykyisell[[n robotit pystyv[t huimiin suorituksiin, mutta    vain yhdell[ alalla per robotti.  Yksi  ratkaisu on ihmisen ohjaama robotti.    Mutta koska robottien tulisi tehd[ itse p[[t\ksi[, t[llaisia robotteja ei voida laskea kuuluvaksi samaan kategoriaan    kuin varsinaiset henkil\kohtaiset robo- tit.
 19.  
 20.  
 21.  
 22. MIST{SHIFT-+} ON PIENET ROBOTIT TEHTY?
 23. {CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}               Henkil\kohtaisia robotteja myyd[[n sangen riisuttuina pakkauksina.  Ilman  lis[varusteita robotinpoikasesta l\ytyy py\r[t ja moottori liikkumiseen, jonkin-laiset tuntolaitteet, joilla kontrolloi-daan liikkumista ja keskusprosessori,   joka hoitaa ohjelmansuorituksen.  Muuta-mia piippauksia ja valonv[l[yksi[ lu-   kuunottamatta siin[ on kaikki perusrobo-tin ominaisuudet.  K[sivarsi pienten    tavaroiden kuljettamiseen ja teht[vien  tekemiseen on yksi k[yt[nn\llisimmist[  lis[laitteista.  Joihinkin robotteihin  on saatavana tarjottimia ja pieni[ per[-k[rryj[, jos ei itse viitsi kanniskella sit[ pariakymment[ kiloa, mink[ robotti jaksaa.  Erilaiset puhe- ja puheentun-  nistusmodulit ovat nykyisell[ tasollaan l[hinn[ v[ltt[vi[, sill[ niiden sanava- rasto on hyvin rajoitettu.
 24.  
 25.  
 26.  
 27. PUHUVA PURKKI
 28. {CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}                                RB Robot Corporationin RB5X on yksikehittyneimmist[ ja samalla kalleimmistaroboteista.  Mielenkiintoista on se, et-t[ yhti\ tarjoaa 12% osuutta ohjelmoi-  jalle myydyist[ ohjelmista, jotka on    kirjoitettu robotille.  Sit[ varten t[y-tyy tietenkin hankkia noin 15 000 markanhintainen peruskokoonpano.  RB5X pystyy tuntolaitteidensa ja ohjelmistonsa avul-la miettim[[n tien ulos nurkasta, jos   sellaiseen sattuisi juuttumaan.  T[rke[ toiminto on se, ett[ robotti pystyy itsehakeutumaan lataajan luokse ja lataamaanpatterinsa.  Erilaiset esteet RB5X ha-  vaitsee tutkansa avulla.  RB5X voidaan  ohjelmoida puhumaan ja laulamaan.  Robo-tin alaosaan voidaan kiinnitaa imuri ja ohjelmoida se kulkemaan huoneen joka    sopessa ja samalla imuroimaan lattiat.
 29.  
 30.  
 31.  
 32. TEE-SE-ITSE
 33. {CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}                                  Heath Companyn Hero I -robottia    saadaan yhti\n periaatteen mukaisesti   my\s rakennussarjana puoleen hintaan    ( n. 10 000 mk ).  Heroa voidaan ohjel- moida joko sen n[pp[imist\lt[ ( heksa-  desimaalinen ) tai lataamalla ohjelma-  kasetti.  Herossa on valon-, [[nen- ja  liikkeentunnistusj[rjestelm[t sek[ kai- kuluotain.  N[iden avulla se laulaa,    juttelee, pelaa pelej[, vahtii taloa ja toimii paloh[lyttimen[.
 34.  
 35.  
 36.  
 37. SEURAA JOHTAJAA
 38. {CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}                              Androbot Incorporation tekee useitamalleja robotteja.  Yhti\n lippulaivas- sa, B.O.B.:issa on kaikuluotaimen lis[k-si my\s infrapunaj[rjestelm[.  N[iden   avulla se voi seurata omistajaansa kuin hai laivaa.  T[m[ avaa ovet mielenkiin- toisten sovellusten maailmaan ja se on  varma tapa her[tt[[ huomiota kadulla    liikuttaessa.  Robottiin voidaan my\s   ladata p[iv[n karmeimmat kaskut, joita  se tarjoaa kaikille l[hettyvill[[n ole- ville el[ville olennoille - uhrina voi  olla vaikkapa perheen koira.
 39.  
 40.  
 41.  
 42. MIT{SHIFT-+} MIN{SHIFT-+} SILL{SHIFT-+} TEEN?
 43. {CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}                        Talon vartiointia ja paloh[lytyst[ lukuunottamatta robottien kyvyt ovat    viel[ l[hinn[ n[yt\sluontoisia.  T[llai-nen on esimerkiksi se ikuinen ' hae     olutta, tee vaikutus yst[viisi ' -temp- pu.  T[rke[[ ei ole niink[[n se, mit[   maailmoja mullistavaa robottisi tekee   kuin se, ett[ se on sinun omasi!
 44.  
 45.  
 46.  
 47.                           Jari Pauna                                            ----------------------------------------
 48.