home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Floppy Magazine 1986 #1 / Floppy_Magazine_86-1_1986_Megasystems_Oy_fi.d64 / niksit1_86 < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  7KB  |  55 lines

 1.                                                                                                                                                                                                              {CBM-A}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-S}           {SHIFT--}                           {SHIFT--}{CBM-S}          {SHIFT--} {$de}   {$de} {$de} {$de}  {$de} {$de}{$de}{$de}{$de} {$de} {$de}{$de}{$de}{$de}{$de} {SHIFT--}{SHIFT--}          {SHIFT--} {CBM-I}{CBM-I}  {CBM-I} {CBM-I} {CBM-I} {CBM-I}  {CBM-I}    {CBM-I}   {CBM-I}   {SHIFT--}{SHIFT--}          {SHIFT--} {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O}{CBM-O}   {CBM-O}{CBM-O}{CBM-O}{CBM-O} {CBM-O}   {CBM-O}   {SHIFT--}{SHIFT--}          {SHIFT--} {CBM-P}  {CBM-P}{CBM-P} {CBM-P} {CBM-P} {CBM-P}     {CBM-P} {CBM-P}   {CBM-P}   {SHIFT--}{SHIFT--}          {SHIFT--} {CBM-@}   {CBM-@} {CBM-@} {CBM-@}  {CBM-@} {CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@} {CBM-@}   {CBM-@}   {SHIFT--}{SHIFT--}          {SHIFT--}                           {SHIFT--}{SHIFT--}          {CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}{SHIFT--}           {CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}                                                                                              FLOPPY MAGAZINE 1/1986                                                                                                                                                                                                                                                        
 2. SAVE"@0:Ohjelman nimi"                  {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}                  
 3.      1541-levyaseman SAVE & REPLACE -ko-mento on hy\dyllinen ohjelmien kehitte- lyvaiheessa, koska voit tallentaa uuden version ohjelmastasi ilman, ett[ sit[   tarvitsee nimet[ uudelleen joka kerran. Lis[ksi siin[ s[[styy levytilaa.  Ei    niin hyv[[, ettei jotain huonoakin:     joskus k[sky toimii virheellisesti niin,ett[ joku toinen ohjelma korvataan uu-  della versiollasi.
 4.  
 5.      Yksi mahdollisuus olisi tuhota van-ha ohjelma ensin ja sitten tallentaa uu-si versio normaaliin tapaan.  Kunnon oh-jelmoija kammoksuu turhaa ty\t[, joten  voit kiert[[ ongelman lis[[m[ll[ ohjel- maasi kehittelyvaiheen ajaksi seuraavat rivit:                                                                           59999 END                               60000 OPEN 15,8,15,"S0:nimi":CLOSE 15:        SAVE"0:nimi",8
 6.                                         Goto 60000 tallentaa ohjelmasi vaivatta.
 7.  
 8.  
 9.  
 10. LEVYTIEDOSTON LAAJENNUS                 {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}                 
 11.      T[t[ ei l\ydy edes manuaalista:    Commodoren levyasemissa pystyy laajenta-maan SEQUENTIAL-tiedostoa ilman, ett[   ensin lataat sen muistiin, siis suoraan levylle.  Lis[[t vain kaksi merkki[     ",A" OPEN-k[skyyn ja PRINT#-k[sky[ k[y- tett[ess[ tiedot automaattisesti tallen-netaan olemassaolevan tiedoston per[[n.
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16. LAISKA KIRJOITTAJA ISKEE TAAS!          {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 17.  
 18.      Jos viel[ formatoit levykkeesi ta- valliseen tapaan k[sity\n[, niin s[[st[tainakin kolme sekuntia kalliista ajasta-si kirjoittamalla OPEN 15,8,15,"N0:nimi,id" sen sijaan, ett[ tuherrat OPEN 15,8,15:PRINT#15,"N0:nimi,id".  {SHIFT-+}l[k[ unohda sulkemista CLOSE 15 sta!  T[m[ toimii   muuten my\s SCRATCH, VALIDATE, INITIALI-ZE, RENAME ja COPY -komennoilla.
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23. PUHTIA LEVYASEMAAN                      {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 24.  
 25.      Voit nopeuttaa 64sen levytoimintojaohjelmallisesti piment[m[ll[ kuvaruudun ja l[hett[m[ll[ erikoiskomennon itsel-  leen levyasemalle.                                                                  POKE 53265,PEEK(53265)AND239:           OPEN 15,8,15,"UI-":CLOSE 15                                                      Eka rivi piment[[ ruudun ja toinen vauhdittaa levyasemaa.  Seuraavat komen-not palauttavat tilanteen normaaliksi:                                              POKE 53265,PEEK(53265)OR16:             OPEN 15,8,15,"UI+":CLOSE 15                                                      Homma on erityisen k[ytt\kelpoinen ja aikaas[[st[v[ silloin, kun k[ytet[[n levytiedostoja.
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
 30. FLOPPIS PIILEKSII BASIC-TULKISSA!       {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 31.  
 32.      Ainutlaatuisten suhteittensa avullaFloppis on saanut sijoitettua sinunkin  64:seesi uuden lis[k[skyn, joka tekee   saman kuin tavallinen RUN! Kirjoitat    vain FLOPPIS ja painat SHIFT + RUN/STOP.Me olemme kaikkialla...
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37. POKEILEMAAN JA KOKEILEMAAN              {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 38.  
 39.      POKE 808,239 est[[ STOP-napin.                                                  POKE 808,225 est[[ STOPin, STOP +       RESTOREn ja LISTin.                                                             POKE 808,237 palauttaa ne takaisin.                                             POKE 775,200 est[[ LISTin.                                                      POKE 775,167 palauttaa sen.                                                     POKE 649,0 est[[ koko n[pp[imist\n.                                             POKE 649,10 palauttaa sen.                                                      POKE 657,128 est[[ merkist\n vaih-      tamisen.                                                                        POKE 657,0 palauttaa sen.                                                       POKE 650,127 est[[ v[lily\nnin ja       kursorien toiston painettaessa.                                                 POKE 650,0 palauttaa ne.                                                        POKE 650,128 saa kaikki n[pp[imet       toistamaan niin kauan kuin niit[        painetaan.  Palautus POKE 650,0.                                                POKE 19,64 poistaa kysymysmerkin        ruudulta INPUT-k[skyss[.                                                        POKE 19,0 palauttaa sen.
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  
 44. PARANNELTU GET-RUTIINI                  {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 45.  
 46.      Seuraavan lyhyen rutiinin avulla   pystyt helposti tarkistamaan onko jo-   tain n[pp[int[ tietyst[ ryhm[st[ pai-   nettu.                                                                               10 GET A$: J=1: FOR I=1 TO 4:              IF A$=MID$("ABCD",I,1) THEN             J=I+1: NEXT                                                                  20 ON J GOTO 10,aaaa,bbbb,cccc,dddd                                             Esimerkiss[ aaaa,bbbb,cccc ja dddd ovat ne rivinumerot, joihin ohjelma haa-rautuu, jos A,B,C tai D painetaan.           Merkkijono MID$ssa voi olla 255n   merkin pituinen ja siin[ voi olla vaik- kapa funktion[pp[inten koodeja.  Muista my\s laittaa 4:n tilalle merkkijonon    pituus.  (Jos en olisi tuota sanonut,   niin satakunta nassikkaa olisi soittanutja sanonut, ettei teitin kikkaviitoset  toimi.)
 47.  
 48.  
 49.  
 50.  
 51.      Eikohan tama riit[ t[lt[ er[[, mut-ta seuraavassa FLOPPY MAGAZINEssa on    taas paljon uutta ja mukavaa, joilla    voit h[mm[stytt[[ niit[ ymm[rt[m[tt\mi[ kavereitasi, jotka eiv[t lue Floppista, vaan el[v[t viel[ pime[t[ keskiaikaa    keskella tietoyhteiskuntaa.
 52.  
 53.  
 54.                        Jari Pauna                                               ----------------------------------------
 55.