home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Floppy Magazine 1986 #1 / Floppy_Magazine_86-1_1986_Megasystems_Oy_fi.d64 / jatsi < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  3KB  |  29 lines

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.    {CBM-A}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-S}       {SHIFT--}                               {CBM-Q}{CBM-S}      {SHIFT--}     {$de}  {$de}{$de}{$de}{$de}{$de}  {$de}{$de}{$de}{$de}{$de}  {$de}{$de}{$de}{$de}{$de}  {$de} {SHIFT--}{SHIFT--}      {SHIFT--}     {CBM-I}  {CBM-I}   {CBM-I}    {CBM-I}    {CBM-I}      {CBM-I} {SHIFT--}{SHIFT--}      {SHIFT--}     {CBM-O}  {CBM-O}{CBM-O}{CBM-O}{CBM-O}{CBM-O}    {CBM-O}    {CBM-O}{CBM-O}{CBM-O}{CBM-O}{CBM-O}  {CBM-O} {SHIFT--}{SHIFT--}      {SHIFT--} {CBM-P}   {CBM-P}  {CBM-P}   {CBM-P}    {CBM-P}        {CBM-P}  {CBM-P} {SHIFT--}{SHIFT--}      {SHIFT--} {CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}  {CBM-@}   {CBM-@}    {CBM-@}    {CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}  {CBM-@} {SHIFT--}{SHIFT--}      {SHIFT--}                               {SHIFT--}{SHIFT--}      {CBM-Z}{CBM-R}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}{SHIFT--}       {CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}
 6.  
 7.           FLOPPY MAGAZINE 1/86
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.           Jatsi on tietokoneistettu nop-papeli, jota voit pelata joko yksin ko- neen kanssa tai useamman henkil\n kans- sa.  Peliss[ on taulukko, jota t[ytet[[nnoppasarjoilla.  Taulukon t[ytytty[ las-ketaan eri noppasarjojen pisteet yhteen ja suurimman summan saanut on voittaja. Voit heitt[[ arpakuutioita kolme kertaa per[kk[in.  Ensimm[isell[ kerralla on   heitett[v[ kaikkia viitt[ noppaa, mutta kahdella seuraavalla voit heitt[[ valin-tasi mukaan nollasta viiteen noppaa.    Kolmannen heittokerran j[lkeen noppien  silm[luvuista n[hd[[n pelaajan saama    sarja.  T[m[ sarja merkit[[n pelaajan   taulukkoon pelaajan m[[r[[m[[n kohtaan  ( jokaisessa kohdassa on tietyt vaati-  mukset ).  Jollei sarja sovi mihink[[n  kohti taulukkoa, on johonkin vapaana o- levaan kohtaan merkitt[v[ nolla.  T[l-  l\in t[m[ taulukon osa k[ytet[[n, eik[  sit[ en[[ voi t[ytt[[, vaikka sopiva    sarja my\hemmin tulisikin.  Merkittyjen sarjojen lukum[[r[n  tulee siis olla sa-ma kuin pelattujen kierrosten lukum[[-  r[n.
 15.  
 16.  
 17.           Taulukko on jaettu yl[- ja a- laosaan.  Normaalipeliss[ kumpaakin puo-liskoa voidaan t[ytt[[ miss[ j[rjestyk- sess[ tahansa.  Taulukon yl[osassa on   kuusi rivi[ - yksi rivi jokaista arpa-  kuution silm[lukua varten.  Tarkoitukse-na on saada jokaista silm[lukua v[hin-  t[[n kolme kappaletta yhdell[ heittovuo-rolla.  Jos samoja numeroita ei tule    kolmea, niin taulukkoon tulee yht[ montamiinus-pistett[ kuin nopan silmi[ j[i   vaille tavoitteen.  Esim. pelaaja saa   vain kaksi kolmosta vaadittavasta kol-  mesta kolmosesta.  T[ll\in virhepisteit[tulee yksi puuttuva noppa kertaa halut- tu silm[luku eli 1 * 3 = 3.  Vastaavastipelaaja saa pluspisteit[ yli kolmesta   samasta numerosta seuraavasti: kerrotaanhaluttu silm[luku niiden noppien luku-  m[[r[ll[, joissa tuo silm[luku on.      Esim. tulee 4 viitosta ja 1 kakkonen.   Tavoittena oli saada vahint[[n kolme    viitosta.  Pluspisteita tulee 4*5 = 20. 
 18.  
 19.           Kun taulukon yl[osa on saatu  t[yteen lasketaan v[lisumma.  Jos v[li- summa j[[ negatiiviseksi tulee pelaajal-le 50 virhepistett[ viel[ lis[[.
 20.  
 21.  
 22.           Taulukon alaosaan tulee seu-  raavat noppasarjat: pari, kaksi paria,  kolme samaa, nelj[ samaa, viisi samaa,  pieni suora ( 1 - 5 ), suuri suora      ( 2 - 6 ), t[ysk[si ( pari + kolme sa-  maa ), summa ja jatsi eli viisi saman-  laista ( + 50 pistett[ ).  Kun koko tau-lukko on t[ytetty, lasketaan kaikki pis-teet yhteen.
 23.  
 24.  
 25.           Peli[ voidaan vaikeuttaa seu- raavasti : 1) PAKKOPELI ylh[[lt[ tai al-haalta - Taulukko on t[ytett[v[ j[rjes- tyksess[.  Jos sarja ei vastaa vuorossa olevaa rivi[, niin tulos siit[ kohtaa onnolla.  2) VAKIOJATSI : Kaikki jatsit o-vat samanarvoisia ja jokaisesta jatsistasaa aina tasan 50 pistetta huolimatta   arpakuutioiden silm[luvuista.  3) YL{SHIFT-+}O- SAN LAAJENNUS : Taulukon yl[osaa t[ytet-t[ess[ annetaan vain plus-pisteit[, mut-ta jos v[lisumma j[[ alle 63:n pisteen, niin siit[ v[hennet[[n 50 pistett[.  Josv[lisumma on 63 pistett[ tai yli, niin  siihen lis[t[[n 50 pistett[.
 26.  
 27.  
 28. ----------------------------------------
 29.