home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Floppy Magazine 1986 #1 / Floppy_Magazine_86-1_1986_Megasystems_Oy_fi.d64 / autobootohje < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  1KB  |  19 lines

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.             {CBM-A}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-S}
 6.             {SHIFT--} AUTOBOOT {SHIFT--}
 7.             {CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}
 8.  
 9.  
 10.  
 11.      Autoboot on hy\tyohjelma, jonka a- vulla voit tehd[ omista ohjelmistasi    sellaisia, ett[ ne l[htev[t itsest[[n   k[yntiin eli ne 'boottaavat itse'.      
 12.      T[m[on ensiarvoisen t[rke[[ sil-   loin, kun haluat suojata omat ohjelmasi muiden katseilta, n[pel\ivilt[ sormilta tai kopiointiyrityksilt[...             
 13.      Mik[li haluat suojata ohjelmiasi,  niin yksist[[n autoboot ei riit[, vaan  ohjelmaasi sinun on lis[tt[v[ esimerkik-si RUN/STOP- ja RESTORE-n[pp[inten k[y- t\n est[v[t POKEt, jotka muuten l\ytyv[tt[m[n numeron NIKSIPALSTAlta.
 14.  
 15.      Autoboot-ohjelman k[ytt\ on hyvin  yksinkertaista: Ladattuasi ja k[ynnis-  tetty[si ohjelman kirjoita ensimm[iseksioman ohjelmasi nimi.  Anna sen j[lkeen  nimi itsest[[n k[yntiin l[htev[lle ver- siolle.  Sen j[lkeen ohjelma kysyy sit[,k[ynnistyyk\ ohjelmasi RUNilla vai jol- lakin SYS-osoitteella.  Jos se k[ynnis- tyy RUNilla, niin ohjelma aloittaa muu- tosty\n.  Jos se k[ynnistyy SYSill[,    niin ohjelma tarvitsee viel[ konekieli- ohjelman alkuosoitteen eli sen luvun,   joka kirjoitetaan SYS-k[skyn per[[n.
 16.  
 17.  
 18. ----------------------------------------
 19.