home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Nibble Magazine / nib24b.dsk / NAVIGATOR.3.bas < prev    next >
BASIC Source File  |  2023-02-26  |  17KB  |  448 lines

 1. 10  REM ********08/01/85********
 2. 20  REM *     NAVIGATOR.3      *
 3. 30  REM *  FLOW CHART PRINTER  *
 4. 40  REM *    BY LEE SWOBODA    *
 5. 50  REM *  COPYRIGHT (C) 1985  *
 6. 60  REM *  BY MICROSPARC, INC  *
 7. 70  REM *  CONCORD, MA. 01742  *
 8. 80  REM ************************
 9. 90  REM   
 10. 100  REM 
 11. 110 D$ =  CHR$(4)
 12. 120  HOME 
 13. 130 EF = 1: ONERR  GOTO 4430
 14. 140  PRINT D$"OPEN NAVIGATOR.TXT"
 15. 150  PRINT D$"READ NAVIGATOR.TXT"
 16. 160  INPUT NAME$,AUTH$,DT$,SELECT,COMMENTS,LMARGIN,RMARGIN,LPAGE,BMARGIN,D1,D2,SLOT
 17. 170  PRINT D$"CLOSE"
 18. 180  REM --------------
 19. 190  REM DEFAULT VALUES
 20. 200  REM --------------
 21. 210  DIM A$(40),B$(40),C$(40)
 22. 220 LCOUNT = 9: REM  LINE COUNT
 23. 230 PAGE = 0: REM PAGE NUMBER
 24. 240 LNLGTH = RMARGIN -LMARGIN: REM LINE LENGTH
 25. 250 LPAGE = LPAGE -BMARGIN
 26. 260 LOOP = 0: REM LOOP FLAG
 27. 270 PRNT = 0: REM OUTPUT FLAG -> VIDEO SCREEN
 28. 280 INPT = 0: REM INPUT FLAG <- KEYBOARD
 29. 290 SLOT$ = "PR#" + STR$(SLOT)
 30. 300 U$ =  CHR$(95): REM UNDERSCORE
 31. 310 S$ =  CHR$(92): REM BACKSLASH
 32. 320 V$ =  CHR$(124): REM VERTICAL LINE 
 33. 330  FOR I = 1 TO 30
 34. 340 BLANK$ = BLANK$ + CHR$(32)
 35. 350  NEXT I
 36. 360  FOR I = 1 TO 42
 37. 370 UNDERLN$ = UNDERLN$ +U$
 38. 380  NEXT I
 39. 390 FLOW$ = V$
 40. 400 K = 1: REM SUB-LINE SUBSCRIPT
 41. 410 B$(1) = BLANK$ +FLOW$
 42. 420  REM -----
 43. 430  REM START
 44. 440  REM -----
 45. 450  IF SELECT = 2  THEN  PRINT D$SLOT$: PRINT  CHR$(9)"80N"
 46. 460  GOSUB 4340: REM PRINT HEADER  
 47. 470  PRINT  LEFT$(BLANK$,22) LEFT$(UNDERLN$,17)
 48. 480  PRINT  LEFT$(BLANK$,21)V$ LEFT$(BLANK$,17)V$
 49. 490  PRINT  LEFT$(BLANK$,21)V$"      START      "V$
 50. 500  PRINT  LEFT$(BLANK$,21)V$ LEFT$(UNDERLN$,17)V$
 51. 510  PRINT BLANK$FLOW$
 52. 520 EF = 2: ONERR  GOTO 3980
 53. 530  PRINT D$"OPEN EXX,D"D1
 54. 540  PRINT D$"READ EXX"
 55. 550  REM ------------
 56. 560  REM BUILD STRING
 57. 570  REM ------------
 58. 580 B$ = ""
 59. 590  GET A$
 60. 600  IF A$ =  CHR$(13)  THEN QFLAG = 0: GOTO 630
 61. 610 B$ = B$ +A$: IF  LEN(B$) >249  THEN B$(1) = "<<< LISTED LINE TOO LONG FOR NAVIGATOR >>>": GOSUB 4470:K = 1:EF = 2: GOTO 3570
 62. 620  GOTO 590
 63. 630 EF = 0: PRINT  CHR$(1);
 64. 640 B =  VAL(B$)
 65. 650  IF B = 0 GOTO 590
 66. 660 A$ =  STR$(B)
 67. 670 B =  LEN(A$)
 68. 680 A$ =  LEFT$(A$ +"       ",6)
 69. 690 B$ =  RIGHT$(B$, LEN(B$) -B -1)
 70. 700  IF  LEFT$(B$,1) = " "  THEN B$ =  RIGHT$(B$, LEN(B$) -1): GOTO 700
 71. 710 B$ = A$ +B$
 72. 720  IF  MID$ (B$,7,3) = "REM"  OR  MID$ (B$,7,4) = "DATA" GOTO 1600
 73. 730  REM ------------
 74. 740  REM FORMAT LINES
 75. 750  REM ------------
 76. 760 JJ = 1: REM  STRING SUBSCRIPT
 77. 770  IF DOS = 1  THEN DOS = 0
 78. 780 KK =  LEN(B$)
 79. 790 C$(1) = ""
 80. 800  FOR MM = 1 TO KK
 81. 810 A$ =  MID$ (B$,MM,1)
 82. 820  IF A$ =  CHR$(4)  THEN DOS = 1
 83. 830  IF  MID$ (A$(JJ),7,8) = "PRINT D$"  OR  MID$ (A$(JJ),7,14) = "PRINT CHR$ (4)"  THEN DOS = 1
 84. 840  IF A$ <" "  THEN A$ = "^" + CHR$( ASC(A$) +224): REM CONTROL CHARACTERS
 85. 850  IF A$ =  CHR$(34)  THEN QFLAG =   NOT QFLAG: REM  STRINGS
 86. 860  IF QFLAG  AND A$ = " "  THEN A$ =  CHR$(126): REM CHANGE SPACE TO TILDE
 87. 870  IF QFLAG GOTO 980: REM DO NOT FORMAT STRINGS
 88. 880  IF A$ < >":" GOTO 910
 89. 890  IF  MID$ (B$,MM -3,4) = "MEM:" GOTO 910
 90. 900  IF  MID$ (B$,7,2) < >"IF"  AND  MID$ (C$(JJ),7,2) < >"IF"  THEN JJ = JJ +1:C$(JJ) = "      ":A$ = "": REM   NEW LINE
 91. 910  IF MM <7 GOTO 980
 92. 920  IF A$ = " "  AND  RIGHT$(C$(JJ),1) = " " GOTO 990
 93. 930  IF A$ = " "  AND  RIGHT$(C$(JJ),1) = "(" GOTO 990
 94. 940  IF A$ = " "  AND  MID$ (B$,II +1,1) = "(" GOTO 990
 95. 950  IF A$ = ","  THEN A$ = ", "
 96. 960  IF  MID$ (B$,MM,8) = "PRINT D$"  OR  MID$ (B$,MM,15) = "PRINT  CHR$ (4)"  THEN DOS = 1
 97. 970  IF A$ = ";"  THEN A$ = "; "
 98. 980 C$(JJ) = C$(JJ) +A$
 99. 990  NEXT MM
 100. 1000  REM ---
 101. 1010  REM  DOS
 102. 1020  REM ---
 103. 1030  FOR II = 1 TO JJ
 104. 1040 B$ = C$(II)
 105. 1050  REM 
 106. 1060  REM SCAN FOR CHANGES IN CONTROL
 107. 1070  REM 
 108. 1080  IF DOS = 0 GOTO 1380
 109. 1090 L1 =  LEN(B$)
 110. 1100  FOR I = 15 TO L1
 111. 1110  IF  MID$ (B$,I,4) = "PR#0"  THEN PRNT = 0:SHAPE = 2:FLAG = 1: GOTO 1860
 112. 1120  IF  MID$ (B$,I,4) = SLOT$  THEN PRNT = 1:SHAPE = 2:FLAG = 3: GOTO 1860
 113. 1130  IF  MID$ (B$,I,4) = "OPEN"  THEN SHAPE = 2:FLAG = 4: GOTO 1860
 114. 1140  IF  MID$ (B$,I,6) = "VERIFY"  THEN SHAPE = 2:FLAG = 4: GOTO 1860
 115. 1150  IF  MID$ (B$,I,6) = "APPEND"  THEN SHAPE = 2:FLAG = 4:DOS = 2: GOTO 1860
 116. 1160  IF  MID$ (B$,I,4) = "EXEC"  THEN SHAPE = 2:FLAG = 5: GOTO 1860
 117. 1170  IF  MID$ (B$,I,6) = "DELETE"  THEN SHAPE = 2:FLAG = 4: GOTO 1860
 118. 1180  IF  MID$ (B$,I,5) = "CLOSE"  AND INPT = 6  THEN INPT = 0:SHAPE = 2:FLAG = 4:DOS = 1: GOTO 1860
 119. 1190  IF  MID$ (B$,I,5) = "CLOSE"  AND PRNT = 6  THEN PRNT = 0:SHAPE = 2:FLAG = 4:DOS = 1: GOTO 1860
 120. 1200  IF  MID$ (B$,I,5) = "WRITE"  THEN PRNT = 6:SHAPE = 2:FLAG = 4:DOS = 2: GOTO 1860
 121. 1210  IF  MID$ (B$,I,4) = "READ"  THEN INPT = 6:SHAPE = 2:FLAG = 5:DOS = 2: GOTO 1860
 122. 1220  IF  MID$ (B$,I,5) = "BLOAD"  THEN SHAPE = 2:FLAG = 4: GOTO 1860
 123. 1230  IF  MID$ (B$,I,4) = "BRUN"  THEN SHAPE = 2:FLAG = 4: GOTO 1860
 124. 1240  IF  MID$ (B$,I,3) = "CAT"  THEN SHAPE = 2:FLAG = 4: GOTO 1860
 125. 1250  IF  MID$ (B$,I,7) = "CATALOG"  THEN SHAPE = 2:FLAG = 4: GOTO 1860
 126. 1260  IF  MID$ (B$,I,5) = "CHAIN"  THEN SHAPE = 2:FLAG = 4: GOTO 1860
 127. 1270  IF  MID$ (B$,I,6) = "CREATE"  THEN SHAPE = 2:FLAG = 4: GOTO 1860
 128. 1280  IF  MID$ (B$,I,5) = "FLUSH"  THEN SHAPE = 2:FLAG = 4: GOTO 1860
 129. 1290  IF  MID$ (B$,I,3) = "FRE"  THEN SHAPE = 2:FLAG = 4: GOTO 1860
 130. 1300  IF  MID$ (B$,I,4) = "LOCK"  THEN SHAPE = 2:FLAG = 4: GOTO 1860
 131. 1310  IF  MID$ (B$,I,6) = "PREFIX"  THEN SHAPE = 2:FLAG = 4: GOTO 1860
 132. 1320  IF  MID$ (B$,I,6) = "RENAME"  THEN SHAPE = 2:FLAG = 4: GOTO 1860
 133. 1330  IF  MID$ (B$,I,3) = "RUN"  THEN SHAPE = 2:FLAG = 4: GOTO 1860
 134. 1340  IF  MID$ (B$,I,4) = "SAVE"  THEN SHAPE = 2:FLAG = 4: GOTO 1860
 135. 1350  IF  MID$ (B$,I,5) = "STORE"  THEN SHAPE = 2:FLAG = 4: GOTO 1860
 136. 1360  IF  MID$ (B$,I,6) = "UNLOCK"  THEN SHAPE = 2:FLAG = 4: GOTO 1860
 137. 1370  NEXT I
 138. 1380  REM ---------------
 139. 1390  REM DETERMINE SHAPE
 140. 1400  REM ---------------
 141. 1410 SHAPE = 1
 142. 1420  IF  MID$ (B$,7,5) = "PRINT"  THEN SHAPE = 2
 143. 1430  IF  MID$ (B$,7,5) = "INPUT"  THEN SHAPE = 2
 144. 1440  IF  MID$ (B$,7,3) = "GET"  THEN SHAPE = 2
 145. 1450  IF  MID$ (B$,7,2) = "IF"  THEN SHAPE = 3
 146. 1460  REM --------------
 147. 1470  REM DETERMINE FLAG
 148. 1480  REM --------------
 149. 1490  IF SHAPE < >2 GOTO 1560
 150. 1500 FLAG = 1
 151. 1510  IF  MID$ (B$,7,5) = "PRINT"  AND PRNT = 0  THEN FLAG = 1
 152. 1520  IF ( MID$ (B$,7,5) = "INPUT"  OR  MID$ (B$,7,3) = "GET")  AND INPT = 0  THEN FLAG = 2
 153. 1530  IF  MID$ (B$,7,5) = "PRINT"  AND PRNT = 1  THEN FLAG = 3
 154. 1540  IF  MID$ (B$,7,5) = "PRINT"  AND PRNT = 6  THEN FLAG = 4
 155. 1550  IF ( MID$ (B$,7,5) = "INPUT"  OR  MID$ (B$,7,3) = "GET")  AND INPT = 6  THEN FLAG = 5
 156. 1560  REM  ---------------------------------- 
 157. 1570  REM  HANDLE REMARKS AND DATA STATEMENTS
 158. 1580  REM  ----------------------------------  
 159. 1590  IF  MID$ (B$,7,3) < >"REM"  AND  MID$ (B$,7,4) < >"DATA" GOTO 1710
 160. 1600  IF COMMENTS = 0  AND  MID$ (B$,7,3) = "REM" GOTO 580
 161. 1610 B$ = B$ +" "
 162. 1620 L2 = 1
 163. 1630 L1 = LNLGTH -25
 164. 1640  IF LCOUNT +3 >(LPAGE)  THEN  GOSUB 4180
 165. 1650  IF  MID$ (B$,L1,1) < >" "  AND  MID$ (B$,L1,1) < >","  THEN L1 = L1 -1: IF L1 >LNLGTH -35 GOTO 1650
 166. 1660  PRINT  LEFT$(B$(K),8) LEFT$(B$,6) MID$ (B$(K),15,31)" " MID$ (B$,L2 +5,L1 -5):LCOUNT = LCOUNT +1
 167. 1670 B$ = "      " + MID$ (B$,L1 +1, LEN(B$))
 168. 1680  IF  LEN(B$) >LNLGTH -25 GOTO 1620
 169. 1690  PRINT  LEFT$(B$(K),31) MID$ (B$,L2 +5,L1 -5):LCOUNT = LCOUNT +1
 170. 1700  GOTO 580
 171. 1710  REM -------------------
 172. 1720  REM HANDLE CONDITIONALS
 173. 1730  REM -------------------
 174. 1740  IF  MID$ (B$,7,2) < >"IF" GOTO 1860
 175. 1750 L1 =  LEN(B$)
 176. 1760 ARROW$ = "--->"
 177. 1770 FLOW = 0
 178. 1780  FOR I = 10 TO L1
 179. 1790  IF  MID$ (B$,I,4) = "THEN"  THEN FLOW = 1:L2 = I: IF  MID$ (B$,I +5,5) = "GOSUB"  THEN FLOW = 3:ARROW$ = "--->"
 180. 1800  IF  MID$ (B$,I,4) = "GOTO"  THEN FLOW = 2:L2 = I
 181. 1810  IF FLOW >0  THEN I = L1 +1
 182. 1820  NEXT I
 183. 1830 ARROW$ = ARROW$ + MID$ (B$,L2 -1,L1)
 184. 1840 B$ =  LEFT$(B$,L2 -2)
 185. 1850  REM #11000
 186. 1860  REM ---------
 187. 1870  REM FORM TEXT
 188. 1880  REM ---------
 189. 1890 L2 = 29
 190. 1900  IF SHAPE = 2  THEN L2 = 23
 191. 1910  IF SHAPE = 3  THEN L2 = 27
 192. 1920 LNUM$ =  LEFT$(B$,5)
 193. 1930 L1 =  LEN(B$)
 194. 1940 J = 1
 195. 1950  FOR I = 7 TO L1  STEP L2
 196. 1960 A$(J) =  MID$ (B$,I,L2 +1)
 197. 1970 A$(J) =  LEFT$(A$(J) +BLANK$,L2)
 198. 1980 J = J +1
 199. 1990  NEXT I
 200. 2000 J = J -1
 201. 2010  IF L1 <L2 +5  THEN A$(1) =  LEFT$( LEFT$(BLANK$,(L2 -L1 +6)/2) +A$(1) +BLANK$,L2)
 202. 2020  ON SHAPE GOTO 2030,2310,3030
 203. 2030  REM -------
 204. 2040  REM SHAPE 1
 205. 2050  REM -------
 206. 2060 B$(1) =  LEFT$(BLANK$,14) +" " + LEFT$(UNDERLN$,15) +"V" + LEFT$(UNDERLN$,15) +" "
 207. 2070  IF FLOW$ = " "  THEN B$(1) =  LEFT$(B$(1),30) +U$ + MID$ (B$(1),32, LEN(B$(1))):FLOW$ = V$
 208. 2080 B$(2) =  LEFT$(BLANK$,8) +LNUM$ +" " +V$ + LEFT$(BLANK$ +BLANK$,31) +V$
 209. 2090  FOR I = 1 TO J
 210. 2100 B$(I +2) =  LEFT$(BLANK$,14) +V$ +" " +A$(I) +" " +V$
 211. 2110  NEXT I
 212. 2120 B$(J +3) =  LEFT$(BLANK$,14) +V$ + LEFT$(UNDERLN$,31) +V$
 213. 2130 L =  INT(J/2) +3
 214. 2140  IF  MID$ (B$,7,4) = "GOTO"  THEN B$(L) = B$(L) +"--->" + MID$ (B$,11, LEN(B$)):FLOW$ = " "
 215. 2150  IF  MID$ (B$,7,5) = "GOSUB"  THEN B$(L) = B$(L) +"--->" + MID$ (B$,12, LEN(B$))
 216. 2160  IF  MID$ (B$,7,2) < >"ON" GOTO 2270
 217. 2170  FOR AA = 10 TO  LEN(B$)
 218. 2180  IF  MID$ (B$,AA,4) = "GOTO" GOTO 2210
 219. 2190  NEXT AA
 220. 2200  IF AA =  > LEN(B$) GOTO 2220
 221. 2210 B$(L) = B$(L) +"--->" + MID$ (B$,AA +4, LEN(B$)):FLOW$ = " ": GOTO 2260
 222. 2220  FOR AA = 10 TO  LEN(B$)
 223. 2230  IF  MID$ (B$,AA,5) = "GOSUB" GOTO 2250
 224. 2240  NEXT AA
 225. 2250 B$(L) = B$(L) +"--->" + MID$ (B$,AA +5, LEN(B$)):FLOW$ = "V"
 226. 2260  IF  LEN(B$(L)) >LNLGTH +(LMARGIN)  THEN B$(L +1) = B$(L +1) +"     " + MID$ (B$(L),LNLGTH +LMARGIN, LEN(B$(L))):B$(L) =  LEFT$(B$(L),LNLGTH +LMARGIN)
 227. 2270  IF  MID$ (B$,7,6) = "RETURN"  OR  MID$ (B$,7,3) = "END"  THEN FLOW$ = " "
 228. 2280 B$(J +4) = BLANK$ +FLOW$
 229. 2290 K = J +4
 230. 2300  GOTO 3490
 231. 2310  REM -------
 232. 2320  REM SHAPE 2
 233. 2330  REM -------
 234. 2340  FOR I = 1 TO J
 235. 2350 D$(I) = A$(I)
 236. 2360  NEXT I
 237. 2370  IF J >2 GOTO 2410
 238. 2380 J = J +1
 239. 2390 D$(J) =  LEFT$(BLANK$,L2)
 240. 2400  GOTO 2370
 241. 2410 L1 = 19
 242. 2420 B$(J +3) =  LEFT$(BLANK$,L1 -1) +S$ + LEFT$(UNDERLN$,23) +"/"
 243. 2430 B1$ = " "
 244. 2440 B1 = 2
 245. 2450  FOR K = J TO 1  STEP  -1
 246. 2460 B$(K +2) =  LEFT$(BLANK$,L1 -B1) +S$ +B1$ +D$(K) +B1$ +"/"
 247. 2470 B1$ = B1$ +" "
 248. 2480 B1 = B1 +1
 249. 2490  NEXT K
 250. 2500 B$(2) =  LEFT$(BLANK$,L1 -6 -B1) +LNUM$ +" " +S$ + LEFT$(BLANK$ +BLANK$,L2 +2 *B1 -2) +"/"
 251. 2510 B$(1) =  LEFT$(BLANK$,L1 -B1) + LEFT$(UNDERLN$,L2/2 +B1) +"V" + LEFT$(UNDERLN$,L2/2 +B1) +" "
 252. 2520  IF FLOW$ = " "  THEN B$(1) =  LEFT$(B$(1),30) +U$ + MID$ (B$(1),32, LEN(B$(1))):FLOW$ = V$
 253. 2530  ON FLAG GOSUB 2570,2680,2790,2900,2900
 254. 2540 B$(J +4) = BLANK$ +FLOW$
 255. 2550 K = J +4
 256. 2560  GOTO 3490
 257. 2570  REM ------
 258. 2580  REM SCREEN
 259. 2590  REM ------
 260. 2600 K =  INT((J +3)/2) +1
 261. 2610 B$(K -3) = B$(K -3) +"    " + LEFT$(UNDERLN$,10)
 262. 2620 B$(K -2) = B$(K -2) +"    /          " +S$: REM 4/10 SPACES
 263. 2630 B$(K -1) = B$(K -1) +"    /            " +V$: REM 4/12 SPACES
 264. 2640 B$(K) = B$(K) +"--->(    VIDEO    " +V$
 265. 2650 B$(K +1) = B$(K +1) +"      " +S$ + LEFT$(BLANK$,12) +V$
 266. 2660 B$(K +2) = B$(K +2) + LEFT$(BLANK$,8) +S$ + LEFT$(UNDERLN$,10) +"/"
 267. 2670  RETURN 
 268. 2680  REM --------
 269. 2690  REM KEYBOARD
 270. 2700  REM --------
 271. 2710 K =  INT((J +3)/2) +1
 272. 2720 B$(K -3) = B$(K -3) +"    " + LEFT$(UNDERLN$,13)
 273. 2730 B$(K -2) = B$(K -2) +"    /            /": REM 4/12/ SPACES
 274. 2740 B$(K -1) = B$(K -1) +"    /            /": REM 4/12/ SPACES
 275. 2750 B$(K) = B$(K) +"<---/  KEYBOARD  /"
 276. 2760 B$(K +1) = B$(K +1) +"    /            /": REM 4/12/ SPACES
 277. 2770 B$(K +2) = B$(K +2) +"    /" + LEFT$(UNDERLN$,12) +"/"
 278. 2780  RETURN 
 279. 2790  REM -------
 280. 2800  REM PRINTER
 281. 2810  REM -------
 282. 2820 K =  INT((J +3)/2) +1
 283. 2830 B$(K -3) = B$(K -3) +"  " + LEFT$(UNDERLN$,13)
 284. 2840 B$(K -2) = B$(K -2) +"  " +V$ + LEFT$(BLANK$,13) +V$
 285. 2850 B$(K -1) = B$(K -1) +"   " +V$ +"   PRINTER   " +V$
 286. 2860 B$(K) = B$(K) +"--->" +V$ + LEFT$(BLANK$,13) +V$
 287. 2870 B$(K +1) = B$(K +1) +"     " +V$ +"       " + LEFT$(UNDERLN$,6) +V$
 288. 2880 B$(K +2) = B$(K +2) +"      " +V$ + LEFT$(UNDERLN$,6) +"/"
 289. 2890  RETURN 
 290. 2900  REM ----
 291. 2910  REM DISK
 292. 2920  REM ----
 293. 2930 ARROW$ = "--->"
 294. 2940  IF FLAG = 5  THEN ARROW$ = "<---"
 295. 2950 K =  INT((J +3)/2) +1
 296. 2960 B$(K -3) = B$(K -3) +"   " + LEFT$(UNDERLN$,14)
 297. 2970 B$(K -2) = B$(K -2) +"   /" + LEFT$(BLANK$,14) +S$
 298. 2980 B$(K -1) = B$(K -1) +"   " +V$ +"      DISK      " +V$
 299. 2990 B$(K) = B$(K) +ARROW$ +V$ +S$ + LEFT$(UNDERLN$,14) +"/" +V$
 300. 3000 B$(K +1) = B$(K +1) +"     " +V$ + LEFT$(BLANK$,16) +V$
 301. 3010 B$(K +2) = B$(K +2) +"       " +S$ + LEFT$(UNDERLN$,14) +"/"
 302. 3020  RETURN 
 303. 3030  REM -------
 304. 3040  REM SHAPE 3
 305. 3050  REM -------
 306. 3060 L =  INT(J/2)
 307. 3070  IF J/2 = L  THEN J = J +1:A$(J) =  LEFT$(BLANK$,L2)
 308. 3080 L1 = 17
 309. 3090 B$(1) =  LEFT$(BLANK$,L1) + LEFT$(UNDERLN$,13) +"V" + LEFT$(UNDERLN$,13)
 310. 3100  IF FLOW$ = " "  THEN B$(1) =  LEFT$(B$(1),30) +U$ + MID$ (B$(1),32, LEN(B$(1))):FLOW$ = V$
 311. 3110 B$(2) =  LEFT$(BLANK$,L1 -9) +LNUM$ +"   /" + LEFT$(BLANK$,27) +S$
 312. 3120  IF L = 0  THEN B$(3) =  LEFT$(BLANK$,L1 -2) +"( " +A$(1) +" )": GOTO 3280
 313. 3130 B1$ = " "
 314. 3140 B1 = 2
 315. 3150  FOR K = 1 TO L
 316. 3160 B$(K +2) =  LEFT$(BLANK$,L1 -B1) +"/" +B1$ +A$(K) +B1$ +S$
 317. 3170 B1$ = B1$ +" "
 318. 3180 B1 = B1 +1
 319. 3190  NEXT K
 320. 3200 B$(L +3) =  LEFT$(BLANK$,L1 -B1) +"(" +B1$ +A$(K) +B1$ +")"
 321. 3210 B1$ = " "
 322. 3220 B1 = 1
 323. 3230  FOR K = L TO 1  STEP  -1
 324. 3240 B$(K +L +3) =  LEFT$(BLANK$,L1 -B1 -1) +S$ +B1$ +A$(L +K +1) +B1$ +"/"
 325. 3250 B1 = B1 +1
 326. 3260 B1$ = B1$ +" "
 327. 3270  NEXT K
 328. 3280 B$(J +3) =  LEFT$(BLANK$,L1 -1) +S$ + LEFT$(UNDERLN$,27) +"/"
 329. 3290 B$(J +4) = BLANK$ +FLOW$
 330. 3300  REM PAD LINES WITH BLANKS
 331. 3310 L1 =  LEN(B$(L +3)) +5
 332. 3320  FOR I = L +4 TO J +4
 333. 3330 B$(I) =  LEFT$(B$(I) +BLANK$,L1)
 334. 3340  NEXT I
 335. 3350  REM ADD TEXT
 336. 3360 K = L +3
 337. 3370 B$(K) = B$(K) +ARROW$
 338. 3380 L2 = RMARGIN
 339. 3390  IF  LEN(B$(K)) <L2 GOTO 3470
 340. 3400  IF  MID$ (B$(K),L2,1) < >":"  AND  MID$ (B$(K),L2,1) < >" "  AND  MID$ (B$(K),L2,1) < >","  AND  MID$ (B$(K),L2,1) < > CHR$(126)  AND  MID$ (B$(K),L2,1) < >";"  THEN L2 = L2 -1: IF L2 >RMARGIN -10 GOTO 3400
 341. 3410 ARROW$ =  MID$ (B$(K),L2 +1, LEN(B$(K)))
 342. 3420 B$(K) =  LEFT$(B$(K),L2)
 343. 3430 K = K +1
 344. 3440  IF K >J +4  THEN B$(K) =  LEFT$( LEFT$(B$(K -1),31) +BLANK$,L1)
 345. 3450 B$(K) = B$(K) +ARROW$
 346. 3460  GOTO 3380
 347. 3470  IF K <J +4  THEN K = J +4
 348. 3480  GOTO 3490
 349. 3490  REM ===========
 350. 3500  REM PRINT LINES
 351. 3510  REM ===========
 352. 3520  REM 
 353. 3530  REM ----------
 354. 3540  REM MARK LOOPS
 355. 3550  REM ----------
 356. 3560  REM 
 357. 3570  IF LCOUNT +K >(LPAGE)  THEN  GOSUB 4180
 358. 3580  IF LOOP = 0 GOTO 3660
 359. 3590  FOR I = 1 TO K
 360. 3600  IF I = 2 GOTO 3620
 361. 3610 B$(I) =  LEFT$(B$(I),12 -2 *LOOP) + RIGHT$(": : : : : : : ",2 *LOOP) + MID$ (B$(I),13,79)
 362. 3620  NEXT I
 363. 3630  IF  MID$ (B$,7,4) = "NEXT" GOTO 3760
 364. 3640  IF  MID$ (B$,7,3) = "FOR" GOTO 3660
 365. 3650  GOTO 3880
 366. 3660  REM ----------
 367. 3670  REM START LOOP
 368. 3680  REM ----------
 369. 3690  IF  MID$ (B$,7,3) < >"FOR" GOTO 3880
 370. 3700 B$(L) =  LEFT$(B$(L),10 -2 *LOOP) + RIGHT$("..............",4 +2 *LOOP) + MID$ (B$(L),15,79): REM 14 PERIODS
 371. 3710 LOOP = LOOP +1
 372. 3720  FOR I = L +1 TO K
 373. 3730 B$(I) =  LEFT$(B$(I),12 -2 *LOOP) + RIGHT$(": : : : : : : ",2 *LOOP) + MID$ (B$(I),13,79)
 374. 3740  NEXT I
 375. 3750  GOTO 3880
 376. 3760  REM --------
 377. 3770  REM  END LOOP
 378. 3780  REM --------
 379. 3790 LOOP = LOOP -1
 380. 3800 B$(L) =  LEFT$(B$(L),10 -2 *LOOP) + LEFT$(":.............",4 +2 *LOOP) + MID$ (B$(L),15,79): REM 13 PERIODS AFTER COLON
 381. 3810  FOR I = 7 TO 80
 382. 3820  IF  MID$ (B$,I,1) = ","  THEN LOOP = LOOP -1
 383. 3830  NEXT I
 384. 3840  FOR I = L +1 TO K
 385. 3850 B$(I) =  LEFT$(B$(I),12 -2 *(LOOP +1)) +" " + MID$ (B$(I),14 -2 *(LOOP +1),79)
 386. 3860  IF LOOP = 0  THEN B$(I) =  LEFT$(BLANK$,12) + MID$ (B$(I),13)
 387. 3870  NEXT I
 388. 3880  REM -----
 389. 3890  REM PRINT
 390. 3900  REM -----
 391. 3910 LCOUNT = LCOUNT +K
 392. 3920  FOR I = 1 TO K
 393. 3930  PRINT B$(I)
 394. 3940  NEXT I
 395. 3950 B$(K) =  LEFT$(B$(K),31)
 396. 3960  NEXT II
 397. 3970  GOTO 580
 398. 3980  REM ---
 399. 3990  REM END
 400. 4000  REM ---
 401. 4010  IF  PEEK(222) < >5 GOTO 4430
 402. 4020  IF LCOUNT >LPAGE -5  THEN  GOSUB 4180
 403. 4030  IF FLOW$ = V$  THEN  PRINT  LEFT$(BLANK$,22) LEFT$(UNDERLN$,8)"V" LEFT$(UNDERLN$,8)
 404. 4040  IF FLOW$ = " "  THEN  PRINT  LEFT$(BLANK$,22) LEFT$(UNDERLN$,17)
 405. 4050  PRINT  LEFT$(BLANK$,21)V$ LEFT$(BLANK$,17)V$
 406. 4060  PRINT  LEFT$(BLANK$,21)V$"       END       "V$
 407. 4070  PRINT  LEFT$(BLANK$,21)V$ LEFT$(UNDERLN$,17)V$
 408. 4080  POKE 216,0
 409. 4090  FOR I = 5 TO LPAGE +BMARGIN -LCOUNT
 410. 4100  PRINT 
 411. 4110  NEXT I
 412. 4120  PRINT D$"PR#0"
 413. 4130  PRINT D$"CLOSE"
 414. 4140  PRINT D$"OPEN EXE": PRINT D$"CLOSE EXE": PRINT D$"DELETE EXE"
 415. 4150  PRINT D$"OPEN EX1": PRINT D$"CLOSE EX1": PRINT D$"DELETE EX1"
 416. 4160  PRINT D$"OPEN EXX,D"D1: PRINT D$"CLOSE EXX": PRINT D$"DELETE EXX"
 417. 4170  NEW 
 418. 4180  REM ============
 419. 4190  REM PRINT HEADER
 420. 4200  REM ============
 421. 4210  PRINT  LEFT$(B$(K),30);
 422. 4220  IF FLOW$ = V$  THEN  PRINT "V   CONTINUED ON PAGE "PAGE +1:LCOUNT = LCOUNT +1
 423. 4230  IF FLOW$ < >V$  THEN  PRINT "    CONTINUED ON PAGE "PAGE +1:LCOUNT = LCOUNT +1
 424. 4240  GOSUB 4280
 425. 4250  PRINT BLANK$FLOW$" CONTINUED FROM PAGE "PAGE -1
 426. 4260 LCOUNT = 5
 427. 4270  RETURN 
 428. 4280  REM ----------
 429. 4290  REM PRINT TEXT
 430. 4300  REM ----------
 431. 4310  FOR X = 1 TO LPAGE +BMARGIN -LCOUNT
 432. 4320  PRINT 
 433. 4330  NEXT X
 434. 4340 PAGE = PAGE +1
 435. 4350  PRINT  SPC( LMARGIN)NAME$ SPC( LNLGTH - LEN(NAME$) -9)"PAGE "PAGE
 436. 4360  PRINT  SPC( LMARGIN)AUTH$ SPC( LNLGTH - LEN(AUTH$) -9)DT$
 437. 4370  PRINT  SPC( LMARGIN);
 438. 4380  FOR X = 1 TO LNLGTH
 439. 4390  PRINT "-";
 440. 4400  NEXT X
 441. 4410  PRINT : PRINT 
 442. 4420  RETURN 
 443. 4430 E =  PEEK(222):EL =  PEEK(218) +256 * PEEK(219): POKE 216,0
 444. 4440  HOME : VTAB 12: PRINT "ERROR #"E" IN LINE "EL".": PRINT : PRINT "PRESS <ESC> TO QUIT,": PRINT "OR ANY OTHER KEY TO TRY AGAIN."
 445. 4450  GET Z$: IF Z$ < > CHR$(27)  THEN  ON EF GOTO 130,4460
 446. 4460  PRINT D$"PR#0": PRINT D$"CLOSE": END 
 447. 4470  GET A$: IF A$ < > CHR$(13) GOTO 4470
 448. 4480  RETURN