home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Wyshyfka / Wyshyfka_1_19xx_NG_pl_a.atr / news.txt < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  3KB  |  1 lines

  1. áכIJצקáמדתצᢢ¢Tutaj moəecie pisa⇨ ostatnio us yszane¢pl0tki, wiad0mo③ci etc.¢Np. o rəniastych copy-party czy¢planach grupek. Or smthng other...¢¢¢I tu teə pro③ba (hm...).¢Je③li co③ jest juə nieaktualne¢- wykasuj to.¢(np. je③li juə jest stycze¢- skasuj poniəsze info o CP; je③li¢dana grupa co③ juə wypu③ci a¢- wymaə text, z dopiskiem - JU⑧ JEST!)¢¢Je③li nie jeste③ pewien - lepiej¢zostaw.¢¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¢W lutym prawdobnie odb❎dzie si❎¢ party w Cz❎100chowie (vel RH'98).¢Ale jeszcze nie ma oficjalnych¢infosw :).¢¢--------------------------------------¢¢             New Generation¢¢Skoro tak si❎ jako③ z oəy o :), əe¢naleə❎ do tej grupy - przybliə❎¢co nieco nasze najbliəsze plany.¢Techno Kollekcja - juə jest.¢Wysz a troch❎ poraəkowato,¢gdyə co lepsze msx'y/cz❎③ci trzymamy¢do TC #2. Tutaj (z wyj⇧tkami ?)¢s⇧ starocie pozbierane do qupy.¢Taki inny THE TOP #2 \:0.¢Sorki za brak stereo, ale sk ada em¢to jeszcze na "zwyk ym" kompie,¢Caver swj part rwnieə pu③ci ¢na mono etc.¢Wyshyfka Zine - to to, co w a③nie¢czytash...¢¢Kocie Flaki - zinek, w ktrym¢postaramy si❎ zamie③ci⇨ sp0r0¢praktycznych artw (asembler,uəytki,¢sceny,internet,porady,hardware itd.).¢Krytyczna :) data wydania - marzec '98.¢¢Music Collection - nazwy jeszcze nie¢ma. Msx'y juə nie techno (poza¢wyj⇧tkami). Wystarczy 64kb.¢Niektre msx'y b❎d⇧ potrzebowa y¢stereo (TMC).¢¢Megademko (or trackm0).¢Kilka efektw juə jest...¢¢ING - prog graficzny. Taki¢      Rozbudowany InterPainter.¢      -> Stycze '98.¢      By⇨ moəe znajdziecie go¢      w BONUS SIDE'97.¢¢NGH - prog graficzny, do rysowania¢      w trybie HIP. Przysz 0③⇨¢      (-> czas ...).¢¢T0 tyle z naszych oficjalnych :)¢planw. Bynajmniej z tych, ktre¢znam :). Zapewne dorzuci co③ jeszcze¢Mi❎dzygrz i Szczecin.¢¢Dop:¢¢MAPMAKER - do tworzenia textur.¢           W kilka minut moəna¢           waln⇧⇨ cool^2 bitmap❎.¢¢INTRO16k - je③li dosz o (-> poczta)¢           na czas - obejrzycie je¢           na Opalenica'97 party.¢           If nie -> na RH'97.¢¢BLONDY   - kolekcja blondynek WITHOUT¢           CLOTHES(design by Tiger)!!!¢¢ALIEN    - czyli taka historyjka¢           o walce dobra z glutami,¢           rysunki, animacje, humor¢           i co③ specjalnego(???)¢           (takəe chora fantazja¢                  Tiger'a)¢---------------------------------------¢                Shpoon¢¢Grupa zbiera arty do maga dyskowego.¢Pisa⇨ na adrez Pigu y [C SeRek4.0].¢Ponadto wkrtce slideshow z pickami¢x-filesowymi.¢Do starej brygady do ⇧czy o par❎¢[nowych] osb:¢Koala - code¢Osrom - swp¢Wszystko rozwija si❎ w dobrym cieroonku¢---------------------------------------¢