home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Wyshyfka / Wyshyfka_1_19xx_NG_pl_a.atr / info.txt < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  7KB  |  1 lines

  1. ¢¢¢               Hi, folx !¢¢ Jaka ta natura jest przygi❎ta !!!¢Jakie③ 570 ramek temu, wpr0st z¢nienacka (?) siad 0 napi❎cie. I to na¢tyle skutecznie, əe komp si❎ zawiesi ,¢ramdysk odp yn⇧ , itd.¢W tym ca y text "INF0".¢¢Hm, jakby strzelili taki numer¢podczas np. kodowania -> (#$&$!"#).¢¢Niewaəne... pishemy od nowa...¢¢  Zapewne wielu (?) z Was mia o¢kontakt (nie, nie ten ob0k ciebie)¢z Intel...hm... InterMagiem.¢Ha, nawet wyszed  jego drugi numer ! :)¢Ale...¢¢Po pierwsze kr⇧g jeg0 redaktorw¢by  dziwnie zaw❎ə0ny (Wybrzeəe¢[Ko③ci S oniofej] + kilka osb¢ z rənych kracw Polski).¢Inne sprawy - wiad0m0, w kocu by  to¢poprostu edytorek i readerek¢(he, a to co③ jest inne ? :).¢Powsta a wi❎c Wyshyfka Zine #1 :) !¢Ma tylko jeden cel - bakterie...¢shit! za duəo TV...¢¢Dobra, dobra tyle oficja w.¢¢--------------------------------------¢¢áנסחצᢢJe③li qmash InterMaga - odpu③⇨ sobie¢(ch0⇨ i tak wiem, əe to przeczytash :).¢¢Zapewne wiele osb czyta ziny.¢Zapewne macie teə czasem ochot❎ na¢[hm,hm... :) :) :) !]¢zabranie g osu (hau) w jakiej③ sprawie,¢czy teə podzielenie si❎ ze scen⇧¢swoimi pogl⇧dami, do③wiadczeniem.¢I tu powstaje pytanko - jak¢to zrobi⇨, aby wszystk0 by o "OK" ?¢Napisa⇨ arta i czeka⇨, aə pojawi¢si❎ kolejny numer zina (po roq ? :(¢Da⇨ go gdzie③ indziej ?¢Hm...¢A moəe opublikowa⇨ go od razu ?¢Yeah, jakby③ zgad  :)...¢¢Bo ten zinek-nie zinek dzia a¢na troch❎ innych zasadach niə¢inne, standardowe magi.¢Tutaj oprcz czytania textw¢mash moəliwo③⇨ uczestniczenia¢w jego redagowaniu.¢Moəesz pisa⇨ swoje arty, nagrywa⇨¢na dysk i puszcza⇨ w obieg.¢moəesz teə wypowiedzie⇨ si❎¢na jaki③ temat, polemizowa⇨ itd.¢Zreszt⇧, po co ja to pish❎...¢I tak kaədy wie w czym rzecz :) :) :).¢¢áפדור√ךᢢMim0, iə z chc❎ci⇧ napisa oby si❎:¢- BRAK, to jednak kilka spraw¢naleəa oby omwi⇨.¢¢1. Je③li "boisz si❎" podpisywa⇨ pod¢ swoim textem, to po choler❎ go¢ piszesz ?¢ Rozumiem, jakie③ notki, dorzuty¢ etc. Wtedy - OK!¢ Ale np. w IM'q bardzo irytuj⇧ce¢ by o, jak jaki③ "anonim" fucka ¢ nas oraz kilku innych.¢ Gdyby si❎ podpisa  - ok.¢ A tak - go③⇨ jest "czysty", a text¢ - irytuj⇧cy, czy wr❎cz nawet¢ ③mieszny !¢ Chodzi mi tu o pewien art z¢ n-tej wersji IM'ga, z dzia u :)¢ GRUPY.¢ Nie wiem, przecieə taki go③⇨¢ jest naprawd❎ pojebany.¢ Nic o nas nie wie, a sra textem,¢ jakby mia  w 729 i 730 (dec) non-stop¢ jedynki :).¢ Zreszt⇧, zdecydowa em si❎¢ (ten jeden raz ? uf...) odpowiedzie⇨¢ wyczerpuj⇧c0 owemu "scenowcowi".¢ Patrz text SOLOANSW.¢¢Inn⇧ spraw⇧ jest np. qBEK/OHP...¢On to poprostu potrafi rozbawi⇨¢do  esh. Zapewne nie wie jak¢np. Taquart (spr z Gregiem) leje¢na nieg0, jednocze③nie maj⇧c si❎¢z czego ③mia⇨.¢(patrz teə ♪rd o SPRVEC*.ASM¢z Barymaga #2, na nazw❎ pewnej bry y.¢Ciekawe, czy to przypadek ?)¢Taki kUBEK odpala chyba codziennie¢edytorka, i sra fakami¢ile wlezie. Hm, twrcze zaj❎cie.¢I nie przemwi do mnie np. taka¢jego odezwa w Barymagu.¢qBEK, zachowujesz si❎ jak dupek.¢ASL @ za to, əe jeste③ tego¢w pe ni ③wiadom.¢LSR, əe to moəe by⇨ spodowowane¢blisk⇧ styczno③ci⇧ z epicentrum¢wybuchu u naszych s⇧siaduff.¢ASL @ jednak za "trafno③⇨" Twoich¢przemy③le.¢¢Fiu... zapomnijcie o tych¢"regu ach zinu", poci⇧gn❎ ten temat¢troch❎ dalej :| .¢¢Moəe troch❎ "wyprbowanych metod" :) ?¢Mowa tu o grupce Sword.¢S⇧ osoby, ktre ich nie lubi⇧,¢bo np. znaj⇧ ich osobi③cie¢(HI, Lewis, Maciu③).¢Pami❎tam jak na Ornecie IV Zaj⇧c¢co③ przypieprzy  na NG.¢A əe wcze③niej napisa  on zajebisty¢text w MZ #1 - czad w trampkach.¢¢Panuje zapewne przekonanie¢(w③rd n-tej cz❎③ci naszej sceny),əe¢s⇧ oni lamerami. Ale przecieə¢nie wszyscy.¢Nie interesuj⇧ mnie ich osobiste¢porachunki z innymi grupkami,ale¢co③ od siebie mog❎ dorzuci⇨ :) :).¢Np. taki aS.¢Normalnie jego texty, gdziekolwiek¢by si❎ nie pojawi y - zawsze budz⇧¢u mnie u③miech (trzy metrowy...).¢Jak zjeba  mnie w ich zinie¢- he,he, ubaw by .¢A co mi w li③cie pisa  -> :) :) :)  !!!¢Ale to by o dawn0 (hm...).¢Po♪niej grupa niby co③ robi,¢a tu pojawia si❎ takie co③ jak¢3D zine.¢¢I niby wszystk0 by oby ok (?)¢(answ na [yeah] Anty SS), ale¢niektre texty by y przecieə¢totaln⇧ prowokacj⇧.¢Ot cho⇨by na Apocalipse Riders.¢A czy kto③ kiedy③ powiedzia ,¢əe ca a grupa was nie lubi a¢(vel nielubili③my) ?¢Po tym texcie -> maj⇧ was oni¢w odbycie (DSGN?).¢W praktycznie kaədym progu (AR)¢macie gretzy.¢Ale najqlowniejszym momentem w 3D zine¢jest obraza ca ej sceny (!).¢I jak tu potem Was lubi⇨¢(jako grup❎, nie osobi③cie - hi¢Marcy③, Ma y).¢¢Inna sprawa - Orion.¢Jak by a afera z Jagerem¢- od razu  kilka osb to pod apa o¢i sobie ich sfaka o. ZA CO ?¢Przecieə Jager pono⇨ :) to jako③¢wyja③ni  (tj. kto③ z Orionu [Quess?]¢go przeprosi ).¢Ale, co tam, komercja jest wsz❎dzie,¢nawet w dziale fuckw.¢Orion na topie - a czemu by nie !¢¢A czemu ja ich nie lubi em ?¢Ha, to czemu (dawniej) Lobo¢jeba  Banklan (moi pierwsi qmple¢[jeszcze XC 12] scenowi!) ?¢I to (of course) bez ich wiedzy,¢na party'96. Ot tak...¢¢Ostatnio kto$ (ten kto nas sfaka  ?)¢zachwyca  si❎ np. FLOOR DSG*.*.¢Pisze "ciekawy tryb".¢Ahaaaa... to GR.9 w jeszcze gorszej¢rodzielczo③ci (double*2 dl ?)¢jest "ciekawe" do rysowania ???¢Je③li mowa o np. texturkach - ok !¢Cho⇨ do szybkiego robienia¢bitmapek Roland (NG) napisa  co③¢ca kiem innego (ql! -> nied ugo¢si❎ pojawi).¢Ale za to Lemmingi by y spoko !¢Jedni pieprz⇧, əe kicz.¢T0 niech sami zrobi⇧ co③ takiego,¢a potem pierdol⇧!¢Ja mam tylko dwie uwagi:¢1. Dziwne plansze (skala trudno③ci¢za wysoka [gdzie plansze dla¢pocz⇧tkuj⇧cych ?], niektre lepiej¢[ atwiej] by 0 przej③⇨ wykorzystuj⇧c¢ma e niedoci⇧gni❎cia).¢2. B ❎dy w kodzie, przez co¢Lemu③ czasem nie przechodzi  przez¢"t o" (bo w tym miejscu zapewne¢by  jeszcze znak ascii, z prawie¢nie widoczn⇧ resztk⇧ muru).¢Ale gra by a udana (wcze③niejsze¢cenowe zapowiedzi - raczej nie...).¢¢UF-Oo...¢¢Zmiana tematu...¢¢A moəe co③ o nas ?¢¢Hm, po wypuszczeniu pierwszych progw,¢(1996,pocz.97) od razu kto③ nas zjeba .¢He, na naszej scenie zrobi a si❎¢pojebana sytuacja.¢Nowych, zamiast wita⇨ - jebie si❎.¢Czy t0 jest normalne ?¢Potem pojawi o si❎ AIDS - qBEK¢juə si❎ przyjeba . Shpoon - uwaga ! :)¢Jeste③cie nowi (jako grupa) :) :) !¢¢No ale cə, jest kilku analfabetw,¢ktrzy pisz⇧ tylko faki.¢I qBEK moəesz pisa⇨ o nas co tylk0¢zechcesz (jakie③ "intel[fuck!]igentne"¢texty, np. jak w Bary ce #2)¢Nam to zwisa przez nerki... (?).¢To wolny kraj, a ja (my) nie¢jestem osob⇧ publiczn⇧ etc.¢Cmoknij mnie (???) i pisz co chcesz.¢Nawet tu. (o tu -> ...)¢Cho⇨ mam nadziej❎, əe pomasturbujesz¢si❎ w Intermagu i na Wyshyfk❎¢zabraknie ci si .¢¢A tak nawiasem, ta twoja odezwa¢w Barymagu, to by 0 zwyk e¢mydlenie oczu, prawda ?¢Tak si❎ br0ni e③, a zobacz co¢i tak r0bish...¢¢Yeah, z wst❎pu zrobi a si❎ polemika...¢¢Cə, jednak pora (oho, 23:35)¢zakoczy⇨ ten temat.¢¢              Solo/New Generation¢                  ^Apocalypse Riders¢¢¢Kreditzy WZ #1 wygl⇧j⇧ m/w :) tak:¢¢msx: Zoltar X,BLB, Major, Solo¢gfx: (je③li co③ b❎dzie :) :) Tiger¢kod: Solo¢¢Obs uga - inny plik.¢¢Je③li zabraknie miejsca na stronie¢A - sformatuj i pisz na B !!!¢Zine jest dwustronny.¢Inaczej znowu kto$ b❎dzie¢kasowa  czyje③ texty, aby nagra⇨¢sw0je.¢¢