home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Wyshyfka / Wyshyfka_1_19xx_NG_pl_a.atr / fx.txt < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  2KB  |  1 lines

  1.  +  +    ⑤⑤⑤+ ⑤⑤⑤ + ⑤ ò ⑨⑤⑤⑤ +    +  +¢      + òò   òò     ⑤ áÖ   ⑤    +¢   +    á  + á    - á á⑨  á   +    +  +¢ +    + áò   áò +   á ⑨Ö á  +    +¢    +   ò⑤⑤⑤ ⑤    + ⑤ ⑨ ⑨⑤⑤⑤   +    +¢  +    +  +  +  +  +  +   +  +    +   +¢---------------------------------------¢Helo  much0morki!¢¢  W tym fajlu moəecie p odzi⇨ w a③ne¢aski-efiksy. Hmm... :) ogranicze nie¢ma əadnych... Of kos 'all lefts¢inversed' co znaczy, əe efiksy moəna¢wykorzystywa⇨ [sexualnie :)] we w a-¢snych fejk-produkcjach... Tak bywa.¢¢             o czym donosi: Ars¢---------------------------------------¢diz fx kompost baj mi [ars :)]...¢¢1. rotejt0r;¢¢ | / - \ | / _¢¢2. əul (zoom);¢¢   .   ④    o   O  0¢¢¢3. əul2;           áááᢠ             áááá áááᢠ        áááá áááá áááᢠ    ááá áááá áááá áááᢠ áá ááá áááá áááá áááá¢á áá ááá áááá áááá áááᢠ áá ááá áááá áááá áááᢠ    ááá áááá áááá áááᢠ             áááá áááᢠ                  áááᢢ4. əuj'n'rotejtuj;¢¢                ááᢠ       áá     ááᢠ   áá  áá    ááá    etc.¢  á áá áá    ááᢠ      áá   ááᢠ          ááᢢ5. hex_czizbord;¢___________________________¢fff   fff   fff   fff   fff¢fff   fff   fff   fff   fff¢fff   fff   fff   fff   fff¢|  fff   fff   fff   fff  |¢|  fff   fff   fff   fff  |¢|  fff   fff   fff   fff  |¢fff   fff   fff   fff   fff¢fff___fff___fff___fff___fff¢¢6. komancz;¢¢¢¢       __            /----\¢      /  \  /----\  /      \  /_____\¢  ___/    \/      \/  .  .  \/  .  . \¢ /  /   .  \  .    \         \        \¢/  .   .            \     .       .¢¢[te cropki to ( )owc3, 0r inne bydlaki]¢¢7. bobz;¢¢                    oooo¢o                  o    o¢ o                o     o     ^¢  o              o       o    o  sruuu¢   o           oo        o    o¢   o          o        oo     o¢   o         o       oo      o¢    o        o    ooo        o¢     ooooo   o   o         oo¢          ooooooo      oooo¢              o     ooo¢               ooooo¢¢---------------------------------------¢