home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Floppy Magazine 1988 Guru / Floppy_Magazine_88-guru_1988_Megasystems_Oy_fi_Side_A.d64 / toimitus < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  3KB  |  52 lines

 1. {CBM-A}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-S}{SHIFT--}                                      {SHIFT--}{SHIFT--}           FLOPPY MAGAZINE            {SHIFT--}{SHIFT--}                                      {SHIFT--}{SHIFT--}      4. vuosikerta, 1. numero        {SHIFT--}{SHIFT--}                                      {SHIFT--}{CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}
 2.   P[[toimittaja:   Toni    Luode
 3.  
 4.   Toimituskunta:   Harry   Tekoniemi
 5.                    Henry   Tekoniemi
 6.                    Petteri Munter
 7.  
 8.   Puolivakituisia: Marko   Jerrman
 9.                    Mikko   Hypp\nen
 10.                    Ville   Vakkilainen
 11.   Monistus:        Tommi   V[in[m\
 12.  
 13.  Lis[ksi ohjelmien ja artikkelien yh-    teydess[ on mainittu mahdolliset muut   tekij[t.
 14.  
 15.  Toimituksen osoite vuoden 1988 alusta   on:
 16.    FLOPPY MAGAZINE, PL 1, 02631 ESPOO
 17.  
 18.  --------------------------------------
 19.  
 20.  Floppy Magazine on Commodore Business   Machines Inc.:a, maahantuojista tai     ohjelmistoyhti\ist[ riippumaton suo-    malainen diskettilehti kaikille Com-    modore 64:n k[ytt[jille.
 21.  
 22.  
 23.  Floppy Magazinea ja sen myymi[ ohjel-   mia julkaisee Protocol Productions      Osakeyhti\, ellei toisin ole mainit-    tu.
 24.  
 25.  -------------------------------------- 
 26.  Floppy Magazinen kopiointi muuhun kuin  tilaajan yksityisk[ytt\\n on tekij[n-   oikeuslakien nojalla kielletty[.        Tilaaja voi siirt[[ Floppy Magazinessa  julkaistuja ohjelmia omille levykkeil-  leen omaa k[ytt\[[n varten tai k[ytt[[  Floppy Magazinessa julkaistuja rutii-   neja, ohjelmanpaloja ym. omissa ohjel-  missaan ja n[in levitt[[ niit[ vapaas-  ti; rutiineja eiv[t ole kokonaiset oh-  jelmat, niiden osat tai valikkosystee-  mi ja sen osat.
 27.  
 28.  -------------------------------------- 
 29.  Lehti vastaanottaa ohjelmia, artikke-   leita, niksej[, pokeja, tms. materiaa-  lia julkaistavaksi.
 30.  Julkaistuista maksetaan erikseen so-    vittava palkkio. Kaikki levykkeet pa-   lautetaan, muu materiaali pyynn\st[.    Artikkelit voi l[hett[[ joko paperille  kirjoitettuna tai mieluummin Easy       Script:in tiedostona. Kaikessa l[hete-  tyss[ materiaalissa on syyt[ olla tar-  kat osoite- ja henkil\tiedot.
 31.  
 32.  -------------------------------------- 
 33.  Floppy Magazinen tilaushinta vuodelle   1988 on 199 markkaa. Irtonumerot ovat   39 markkaa kappale.
 34.  
 35.  -------------------------------------- 
 36.  Floppy Magazinen julkaisijan osoite on
 37.          Protocol Productions
 38.           PL 1, 02631 ESPOO
 39.  
 40.        Organisaattori: Jari Pauna
 41.        Sihteeri:     Eija V[in[m\
 42.  
 43.      Floppy Magazinen toimituksen
 44.      puhelinnumero on 90-608 225,
 45.   p[ivystys ark. 10-18, lauant. 10-16.
 46.    Katuosoite on Kalevankatu 36, HKI.
 47.       P[[toimittajan suora linja on
 48.    90-254 997, tavattavissa iltaisin.
 49.  
 50.  ------------*------*------*-----------
 51.  
 52.