home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Floppy Magazine 1986 #3 / Floppy_Magazine_86-3_1986_Megasystems_Oy_fi.d64 / roolip3_86.pal < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  7KB  |  221 lines

 1. {CBM-A}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-S}{SHIFT--} {CBM-I}{CBM-I}{CBM-I}  {CBM-I}   {CBM-I}  {CBM-I}   {CBM-I} {CBM-I}{CBM-I}{CBM-I} {CBM-I}{CBM-I}{CBM-I} {CBM-I}   {CBM-I} {CBM-I}{CBM-I}{CBM-I}  {SHIFT--}{SHIFT--} {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O}   {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O}   {CBM-O}   {CBM-O}  {CBM-O}   {SHIFT--}{SHIFT--} {CBM-P}{CBM-P}  {CBM-P} {CBM-P} {CBM-P} {CBM-P} {CBM-P}   {CBM-P} {CBM-P}{CBM-P}{CBM-P} {CBM-P}{CBM-P}  {CBM-P}   {CBM-P}  {CBM-P}   {SHIFT--}{SHIFT--} {CBM-@} {CBM-@}  {CBM-@}   {CBM-@}  {CBM-@}{CBM-@}{CBM-@} {CBM-@} {CBM-@}   {CBM-@}{CBM-@}{CBM-@} {CBM-@}{CBM-@}{CBM-@} {CBM-@}  {CBM-@}   {SHIFT--}{SHIFT--}                                      {SHIFT--}{CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}
 2.       Roolipelit sotketaan hyvin usein
 3.   tietokonepeleihin ym. tietokonejut-
 4.   tuihin. Koska roolipelit eiv[t ole-
 5.   kaan tavallisesti miss[[n tekemisiss[
 6.   tietokoneiden kanssa, niin kiinnos-
 7.   tus lopahtaa.
 8.  
 9.       Roolipelit  pelataan  paperilla ,
 10.   kyn[ll[ + kumilla  ja mieless[. Kun-
 11.   nollinen  roolipelaaminen  tapahtuu
 12.   pelaajien  luomilla  pelihahmoilla,
 13.   jonkin pelisysteemin mukaan, jossakin
 14.   mielikuvitusmaailmassa.
 15.  
 16.       Jotta  pystytt[isiin  pelaamaan
 17.   tarvitaan  yksi pelinjohtaja ( lyh.
 18.   pelauttaja ) ja muutama ( ta-
 19.   vallisesti 2-8 ) pelaaja. Parhaiten
 20.   aloitteleva  ryhm[  p[[see kuvioihin
 21.   mukaan  hankkimalla  jonkin  monissa
 22.   hyvin  varustetuissa  kirjakaupoissa
 23.   myyt[vist[  valmiiksi kehitellyist[
 24.   roolipeleist[. Joitain  esimerkiksi
 25.   mainitakseni: D&D, AD&D, STAR FRON-
 26.   TIERS ym. TSR:n valmistamien lis[ksi
 27.   voidaan mainita MERP ICE:lt[.Muitakin
 28.   hyvin tehtyj[ roolipelej[ on markki-
 29.   noilla. Hyv[ olisi jos pelauttaja
 30.   olisi jo aikaisemmin pelauttanut tai
 31.   pelannut jotakin monista roolipeleis-   t[.
 32.  
 33.       Roolipeli[ pelattaessa tarvitaan
 34.   arpanoppia selvitt[m[[n erilaisten
 35.   tilanteiden ja tapahtumien onnistu-
 36.   mista. T[ll[isi[ tilanteita ovat esim.  erilaiset taistelut, ominaisuustar-
 37.   kistukset ja suojaheitot.
 38.  
 39.       Alussa mainittun roolipeliryhm[n
 40.   suurimman ty\n tekee pelauttaja, joka
 41.   joutuu ohjaamaan pelinkulkua, kerto-
 42.   maan tapahtumien ja paikkojen ku-
 43.   vauksia. Viel[ suurempi vaiva pelaut-
 44.   tajalle lankeaa, jos h[n joutuu luo-
 45.   maan  koko  pelisysteemin ( valtavan
 46.   laaja teht[v[, muttei mahdoton - en
 47.   suosittele vasta-alkajille ). Pelaut-
 48.   taja joutuu ennemmin  tai  my\hemmin
 49.   tekem[[n  oman  seikkailumaailman
 50.   ( eritt[in kehitt[v[[ pelauttajalle )
 51.   Siihen sis[ltyy seikkailupaikka(t),
 52.   jossa pelaajahahmot joutuvat seikkai-
 53.   lemaan, ja miss[ heid[n on tarkoitus
 54.   el[[ ( mielikuvitteellisesti olemas-
 55.   saolemaan ). Helpoin tapa on k[ytt[[
 56.   toisten luomia fantasiamaailmoja ,
 57.   joita on valmiita myyt[v[n[.
 58.  
 59.       Viel[ yksi pelauttajan kannalta
 60.   t[rke[ ja ty\t[ lis[[v[ seikka on
 61.   pelautettavat seikkailut. Eri peli-
 62.   systeemeihin on saatavana valmiita
 63.   seikkailumoduuleita, jotka helpotta-
 64.   vat pelauttajan ty\t[, muttei v[ltt[-
 65.   m[tt[ poista sit[. Kun pelaajat ovat
 66.   p[[sseet  pitk[lle  oman roolihahmonsa  kehitt[misess[ ( hyvin ep[todenn[-
 67.   k\ist[, riippuu pelauttajan pelautta-
 68.   mistavasta ja vaikeudesta ) t[ytyy
 69.   pelauttajan alkaa tehd[ omia seikkai-
 70.   luita pelaajille ( vaikeita ongelmia
 71.   ja ansoja, hienoja aarteita, esineit[
 72.   ja palkkioita ) , koska  valmiina
 73.   ostettavien seikkailujen vaikeustaso
 74.   on rajoittunut.
 75.  
 76.       Parhaiten  oppii  pelaamaan, kun
 77.   menee pitemm[lle ehtineiden  mukaan
 78.   pelaamaan, kuuntelee miten  toiset
 79.   pelaavat ja toimivat erilaisissa ti-
 80.   lanteissa ja opettelee pelin ohella
 81.   s[[nt\j[ ja muita pelin hienoksia.
 82.   Er[s huono puoli valmiissa roolipe-
 83.   leiss[ on niiden ulkomaankielisyys,
 84.   siksi vieraiden kielten, kuten eng-
 85.   lannin, ranskan, saksan tai ruotsin
 86.   osaaminen on eritt[in suureksi avuk-
 87.   si pelin s[[nt\j[ ja systeemi[ ope-
 88.   teltaessa.
 89.  
 90.       Min[ t[st[ eteenp[in olen neuvo-
 91.   a antavana osapuolena aloittelijoil-
 92.   le, ja pitemm[lle ehtineille annan hy-  vi[ ja ehk[ ratkaisevia vihjeit[ ja
 93.   kommentteja tulevaisuuden kannalta.
 94.   Seuravat ohjeet ovat hyvin paljon
 95.   keskittyneet AD&D:n ( D&D:n ), STAR
 96.   FRONTIERSin ja TIME MASTERin pelaa-
 97.   jille ja pelauttajilla ( my\skin nii-
 98.   t[ alkaville ).
 99.  
 100.           {CBM-A}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-S}
 101.           {SHIFT--} Aloitteleville {SHIFT--}
 102.           {CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}
 103.  
 104.       Seuraavia lyhenteit[ olisi hyv[
 105.   opetella ( p[tev[t useimpiin roolipe-
 106.   leihin.
 107.  
 108.   PC, player character = pelaaja-
 109.   hahmo ( pelaaja )
 110.  
 111.   NPC, non-player character = ei-
 112.   pelaajahahmo ( pelauttajan
 113.   kontrolloima(t) hahmo(t) )
 114.  
 115.   DM, dungeon master, referee, CM,
 116.   continuum master = kaikki ku-
 117.   vaavat pelin johtajia ( pe-
 118.   lauttajia )
 119.  
 120.   die, dice = pelinopa(t)
 121.   - normaalisti eniten k[yte-
 122.   tyimm[t nopat ovat kuusisi-
 123.   vuisia, mutta on olemassa
 124.   monia muita noppien sivu-
 125.   m[[ri[, joita merkit[[n
 126.    kuusisivuinen = d6
 127.    nelisivuinen  = d4
 128.   muita noppia ovat d8, d10,
 129.   d12, d20, d30
 130.  
 131.   - tiet[[k\ kukaan muu mihin
 132.   d30 noppaa k[ytet[[ kuin
 133.   kuukaudenp[iv[n arpomiseen?
 134.  
 135.   XP, experience point(s) =
 136.   kokemuspiste(et)
 137.   - pelaajat ansaitsevat niit[
 138.   joka pelikerran tai modulin
 139.   j[lkeen. XP:ll[ voi nostaa
 140.   hahmon tasoja, kykyj[ tai
 141.   ominaisuuksia yl\sp[in
 142.  
 143.   gp, sp, cp, pp, gold piece,silver
 144.   piece, platinum piece, credit
 145.   = ovat ( eri ) pelisysteemien
 146.   rahaj[rjestelmi[
 147.  
 148.   hp, hit point(s), HD, hit dice,
 149.   stamina = kuvaa kuinka paljon
 150.   vahinkoa hahmo/hirvi\/olento
 151.   voi kest[[ ennen kuolemaa
 152.   ( tai tajunnan menetyst[ )
 153.  
 154.   meelee = k[siaseiden taistelu
 155.             - l[hiet[isyys
 156.  
 157.   missile fire = ampuma- ja heitet-
 158.   t[vien aseiden taistelu
 159.   - pitk[ matka
 160.  
 161.   saving throw(s), saves = suoja-
 162.   heitto
 163.   - hahmon/hirvi\n mahdolli-
 164.   suus lievent[[ vahinkoa
 165.   tai pelastua  kiperilt[
 166.   tilanteilta
 167.  
 168.   scenario =seikkailu tai sarja eri-
 169.   laisia seikkailuita, jon-
 170.   ka pelauttaja valmistelee
 171.   ja pelauttaa pelaajilta
 172.  
 173.   D&D, dungeons & dragons = TSR:n
 174.   luoma keskiaikainen fantasia
 175.   roolipeli
 176.  
 177.   AD&D, advanced dungeons & dragons       = edellisest[ eteenp[in
 178.   kehitetty fantasiaroolipeli
 179.  
 180.   MERP, middle earth role play game
 181.   = ICE:n tekem[ roolipeli,
 182.   joka sijoittuu Tolkienin
 183.   luomaan Keskimaahan
 184.  
 185.       Pelaajahahmoilla on roolipelimaa-
 186.   ilmassa kaiken ( l[hes ) kattava am-
 187.   mattien valikoima: esim.
 188.     poliisista vanhan ajan taistelijaan
 189.     laulajasta avaruusaluksen lent[j[[n
 190.   Jokaisessa roolipeliss[ valitaan p[[-
 191.   ammatti ennen muita kykyj[.
 192.  
 193.       Roolipelit jakautuvat moneen eri
 194.   luokkaan ja eri kastiin mutta ehk[ ne
 195.   voidaan jakaa kolmeen erilleen erot-
 196.   tuvaan luokkaan.
 197.  
 198.   1. Keskiaikaan sijoittuvat fantasia-
 199.      pelit kuten D&D, AD&D, MERP
 200.  
 201.   2. Tulevaisuuden ( avaruusseikkailu )
 202.      roolipelit kuten STAR FRONTIERS
 203.  
 204.   3. Meid[n nykyaikaan ja -p[iviin si-
 205.      joittuvat roolipelit kuten GANG
 206.      BUSTERS ja BOOT HILL
 207.  
 208.  
 209.       Roolipelej[ on satoja erilaisia,
 210.   enk[ min[ osaa niist[ kaikista alkaa
 211.   kertomaan ( koska olen kuullut
 212.   vain murto-osasta ). Toivon, ett[ ym-
 213.   m[rtenette.
 214.   LOPUKSI: Muistakaa roolipelien aloit-
 215.   telijat, ett[ pelaamalla oppii ( yri-
 216.   tyksen ja erehdysten kautta ).
 217.  
 218.          Roolipeliterveisin,
 219.  
 220.                    {$de}{SHIFT-*}                                      {$de}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}                   {$de}{$de}{$de}{$de} Harry Tekoniemi {$de}{SHIFT-*}                    {$de}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}                      {$de}{SHIFT-*}                   
 221. ----------------------------------------n