home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Floppy Magazine 1986 #3 / Floppy_Magazine_86-3_1986_Megasystems_Oy_fi.d64 / niksit3_86.pal < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  5KB  |  142 lines

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.      {CBM-A}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-S}
 6.      {SHIFT--}                           {SHIFT--}{CBM-S}
 7.      {SHIFT--} {$de}   {$de} {$de} {$de}  {$de} {$de}{$de}{$de}{$de} {$de} {$de}{$de}{$de}{$de}{$de} {SHIFT--}{SHIFT--}
 8.      {SHIFT--} {CBM-I}{CBM-I}  {CBM-I} {CBM-I} {CBM-I} {CBM-I}  {CBM-I}    {CBM-I}   {CBM-I}   {SHIFT--}{SHIFT--}
 9.      {SHIFT--} {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O}{CBM-O}   {CBM-O}{CBM-O}{CBM-O}{CBM-O} {CBM-O}   {CBM-O}   {SHIFT--}{SHIFT--}
 10.      {SHIFT--} {CBM-P}  {CBM-P}{CBM-P} {CBM-P} {CBM-P} {CBM-P}     {CBM-P} {CBM-P}   {CBM-P}   {SHIFT--}{SHIFT--}
 11.      {SHIFT--} {CBM-@}   {CBM-@} {CBM-@} {CBM-@}  {CBM-@} {CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}{CBM-@} {CBM-@}   {CBM-@}   {SHIFT--}{SHIFT--}
 12.      {SHIFT--}                           {SHIFT--}{SHIFT--}
 13.      {CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}{SHIFT--}
 14.       {CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}
 15.  
 16.  
 17.          FLOPPY MAGAZINE 3/1986
 18.  
 19.                                                                                                                                                                                                         SALAISET SIS{SHIFT-+}LLYKSET
 20. {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 21.  
 22.      Levykkeen sis[ll\n listaamisen nor-maaliin tapaan voit est[[ tallentamalla viimeiseksi ohjelmaksi tietynnimisen oh-jelman. Kun joku yritt[[ listata levyk- keen sis[llyksen, ilmestyy kuin tyhj[st[teksti "Kilroy k[vi t[[ll[" ja utelias  penkoja joutuu kauhun valtaan ja j[tt[[ levykkeesi vast'edes rauhaan! Seuraa    t[t[ prozeduuria ja vain sin[ ja Floppy Magazine tied[tte salaisuuden...
 23.  
 24.      1) Kirjoita yhden rivin verran oh-      jelmaa koneeseen esim. 1 rem 
 25.  
 26.      2) Kirjoita SAVE"
 27.  
 28.      3) Paina SHIFT + RETURN -n[pp[imi[,     jolloin kursori siirtyy seuraavalle     riville. Jos kone yritt[[ tallentaa     jotain, niin taisit toheloida           - pid[ se SHIFT-nappi alhaalla koko     ajan!
 29.  
 30.      4) Vie kursori toisen lainausmerkin     j[lkeen.
 31.  
 32.      5) Kirjoita: (CTRL + RVS-ON) (SHIFT     attu M) (SHIFTattu S) (CTRL + RVS-      OFF) Kilroy k[vi t[[ll[! ",8
 33.  
 34.      6) Paina RETURNia, jolloin ohjelma      tallentuu.
 35.  
 36.      7) Sen pituinen se!
 37.  
 38.  
 39.  
 40. JOYSTICKIN KORVIKE
 41. {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 42.  
 43.      {SHIFT-+}[rimm[isen helppo ja k[yt[nn\lli- nen keino pelata joystickill[ pelattaviapelej[ ilman joysticki[ on painella seu-raavia nappuloita[
 44.  
 45.         Portti 1:        Portti 2:      
 46. fire    v[lily\nti       v[lil. + M     
 47. yl\s    1                v[lil. + F1    
 48. alas    takanuoli        v[lil. + Z     
 49. vas.    CTRL             v[lil. + C     
 50. oik.    2                v[lil. + B     
 51.  
 52.      Nyth[n joutaa joikkarit nurkkaan!
 53.  
 54.  
 55.  
 56. GOTO CONT
 57. {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 58.  
 59.      Tavallisesti basic-silmukka tehd[[nn[in 100 GOTO 100. Erilaisille nuorille k[y seuraava ihan saman tuloksen antava rivi 100 CONT. Kummassakin tapauksessa  silmukka py\rii niin kauan, kunnes pai- netaan STOPpia.
 60.  
 61.  
 62.  
 63. VAPAA MUISTI
 64. {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 65.  
 66.      Vapaan muistin m[[r[[ tutkittaessa PRINT FRE(0)lla tulee vastaukseksi nega-tiivinen luku, josta useimmat eiv[t tulesen viisaammiksi. Tuon luvun voi helpos-ti k[[nt[[ osoittaamaan muistin vapaata m[[r[[ n[in:PRINT FRE(0)+2(yl[nuoli)16. FRE-funktion suluissa voi olla mik[ ta- hansa numero tai kirjain.
 67.  
 68.  
 69.  
 70. OHJELMAN PITUUS
 71. {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 72.  
 73.      Muistissa olevan ohjelmasi pituudensaat selville kirjoittamalla seuraavan- laisen laskutoimituksen koneelle purta- vaksi:
 74.  
 75.  PRINT 38911-(FRE(0)-(FRE(0)<0)*65536)  
 76.  
 77.  
 78. GET-KURSORI
 79. {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 80.  
 81.      GET-k[skyll[ tietoa haettaessa ei  k[ytt[j[ll[ ole kursoria niinkuin INPUT-issa. No, sen saa seuraavantapaisella   ohjelmanbiitill[:
 82.  
 83.      10 POKE 204,0
 84.  
 85.      20 GETA$:POKE207,0:IFA$=""THEN20
 86.  
 87.      30 POKE 204,1:PRIT A$
 88.  
 89. Poket rivill[ 10 ja 20 kertovat koneellek[[nt[m[[n kursorin n[kyviin, kun se o- dottaa n[pp[int[ painettavaksi. Rivi 30 sammuttaa kursorin ja kirjoittaa A$n.   T[ss[ vaiheessa t[ytyy kirjoittaa jo-   tain vaikka vain v[lily\nti, sill[ muu- ten kursorista voi j[[d[ p[[llek[[nnettyvarjo kuvaruudulle.
 90.  
 91.  
 92.  
 93. INPUT-KIKKA # 1
 94. {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 95.  
 96.      INPUTia k[ytett[ess[ tulee kuvaruu-dulle n[kyviin kysymysmerkki, vaikkei   k[ytt[j[lle annettu ohje v[ltt[m[tt[ olekysymys. T[m[n voi v[ltt[[ k[ytt[m[ll[  INPUT# -k[sky[ ja k[sittelem[ll[ n[pp[i-mist\[ kuin muita massamuistilaitteita. 
 97.      10 PRINT "Ole hyv[ ja kirjoita par-     haan Suomessa ilmestyv[n 64-zinen       nimi!";
 98.  
 99.      20 OPEN1,0:INPUT#1,Floppis$:PRINT:      CLOSE
 100.  
 101.      30 PRINT Floppis$
 102.  
 103. Heh,heh...
 104.  
 105.      T[ll[ tavoin koneesi ei kirjoita   RETURNia sis[[nluetun tiedon per[[n, jo-ten sen per[[n t[ytyy [nget[ PRINT!
 106.  
 107.  
 108.  
 109. INPUT-KIKKA # 2
 110. {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 111.  
 112.      Ep[tavallisen v[lkkyv[n 'kehoit-   teen' aikaansaamiseksi kirjoita seuraavarivi:
 113.  
 114. 10 INPUT"  (CBM +B)(3* kursori vas.)";A$
 115. CBM +B tarkoittaa Commodore n[pp[int[ jaB:t[ yht'aikaa alaspainettuna. Kokeile  my\s muita grafiikkamerkkej[!
 116.  
 117.  
 118.  
 119. TAAS S{SHIFT-+}{SHIFT-+}STYY KIRJOITTAMISVAIVAA!
 120. {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 121.  
 122.      PRINT-k[skyll[ samalle riville kir-joittaessasi voit j[tt[[ puolipisteen   pois eri muuttujien ja tekstien v[lilt[,mik[li ne eiv]t voi menn[ sekaisin.
 123.  
 124.      PRINT A$;B$;C$;"Floppis"
 125.  
 126.            on sama kuin                 
 127.      PRINTA$B$C$"Floppis"
 128.  
 129.  
 130.  
 131. VIRHEDATAA
 132. {CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 133.  
 134.      Jos viel[ t[h[n maailman aikaan lu-et sellaisia lehti[, joista joudut ITSE kirjoittamaan ohjelmat listaukselta ko- neeseen, niin varsinkin DATA-rivien     kanssa tulee virheit[ virheiden per[[n. Pilkun pois j[tt[minen aiheuttaa Illegalquantity errorin ja sen rivinumeron voitpaikallistaa helposti:
 135.  
 136. PRINT PEEK(64)*256 + PEEK(63)
 137.  
 138.  
 139.  
 140.      Siin[ taas pikkuisen purtavaa kes[najaksi. Mainittakoon viel[, ettei omien kikkaviitosten l[hett[minen t[nne suin- kaan kielletty[ ole...
 141.  
 142. {SHIFT-POUND}