home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Floppy Magazine 1986 #3 / Floppy_Magazine_86-3_1986_Megasystems_Oy_fi.d64 / kilpatul3_86.pal < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  1KB  |  19 lines

 1.  
 2.  
 3.  
 4.    '''''''''''''''''''''''''''''''''
 5.    '  {CBM-I} {CBM-I} {CBM-I} {CBM-I}   {CBM-I}{CBM-I}   {CBM-I}  {CBM-I} {CBM-I}   {CBM-I} {CBM-I}  '
 6.    '  {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O}   {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O}   {CBM-O} {CBM-O}  '
 7.    '  {CBM-P}{CBM-P}  {CBM-P} {CBM-P}   {CBM-P}{CBM-P}  {CBM-P}{CBM-P}{CBM-P} {CBM-P} {CBM-P}   {CBM-P} {CBM-P}  '
 8.    '  {CBM-@} {CBM-@} {CBM-@} {CBM-@}{CBM-@}{CBM-@} {CBM-@}   {CBM-@} {CBM-@} {CBM-@} {CBM-@}{CBM-@}{CBM-@} {CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}  '
 9.    '                               '
 10.    '''''''''''''''''''''''''''''''''
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.      Floppis numero 2/86:ssa oli pieni  kysely, jonka palkinnoksi lupasimme l[- hett[[ Kootut hy\tyohjelmat ja Kootut   peliohjelmat ohjekirjoineen. Siin[ ky-  syimme, ett[ mit[ toivomuksia lukijoillaon Floppiksen suhteen. Ehdotuksia ja ky-symyksi[ tulikin mukavasti ja otamme    par'aikaa selville niiden toteuttamis-  kelpoisuutta. Muutokset tulette varmastihuomaamaan my\hemmist[ Floppiksista. Py-rimme kohottamaan Floppiksen ulkon[k\[  dramaattisesti parempaan suuntaan. T[m[nei pit[isi lis[t[ kustannuksia mainitta-vasti, joten hinnannousua Floppikselle  ei vuodenvaihteessa pit[isi tulla juuri ollenkaan (Floppis on kai ainoa lehti   Suomessa, joka ei ole kohottanut irtonu-merohintaansa vuodenvaihteessa).
 16.  
 17.      Mahdollisimman ep[virallisessa ar- vonnassa nostettiin esille kirje, jonka oli l[hett[nyt Ari Huovinen {SHIFT-+}[nekoskel- ta. H[n siis saa el[m[lleen aivan uutta sis[lt\[, kun l[hett[m[mme palkinnot ti-pahtavat postiluukusta.
 18.  
 19. ----------------------------------------