home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Floppy Magazine 1986 #3 / Floppy_Magazine_86-3_1986_Megasystems_Oy_fi.d64 / advpal3_86.pal < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  4KB  |  126 lines

 1.  
 2.  
 3.   {CBM-I}{CBM-I}{CBM-I} {CBM-I}{CBM-I}  {CBM-I} {CBM-I} {CBM-I}{CBM-I}{CBM-I} {CBM-I}  {CBM-I} {CBM-I}{CBM-I}{CBM-I} {CBM-I} {CBM-I} {CBM-I}{CBM-I}{CBM-I} {CBM-I}{CBM-I}{CBM-I}
 4.   {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O}   {CBM-O}{CBM-O} {CBM-O}  {CBM-O}  {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O} {CBM-O}  
 5.   {CBM-P}{CBM-P}{CBM-P} {CBM-P} {CBM-P} {CBM-P} {CBM-P} {CBM-P}{CBM-P}  {CBM-P} {CBM-P}{CBM-P}  {CBM-P}  {CBM-O} {CBM-O} {CBM-P}{CBM-P}  {CBM-P}{CBM-P} 
 6.   {CBM-@} {CBM-@} {CBM-@}{CBM-@}   {CBM-@}  {CBM-@}{CBM-@}{CBM-@} {CBM-@}  {CBM-@}  {CBM-@}  {CBM-P}{CBM-P}{CBM-P} {CBM-@} {CBM-@} {CBM-@}{CBM-@}{CBM-@}
 7.  
 8.  
 9.          {CBM-A}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-S}
 10.          {SHIFT--}  Adventure  Games  {SHIFT--}
 11.          {CBM-Q}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-W}
 12.          {SHIFT--}   Seikkailupelit   {SHIFT--}
 13.          {CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}
 14.  
 15.       "An Earth and Skie and Sea
 16.        Strange Things Ther' Be"
 17.  
 18.       ( A History of Adventure )
 19.  
 20.  
 21.       "Maalla, Taivaalla, Merell[
 22.        Outoja asioita esill["
 23.  
 24.  
 25. {CBM-A}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-S}{SHIFT--}     Jokainen seikkailuja harrastanut {SHIFT--}{SHIFT--} lienee samaa mielt[ edell[  esitetyn {SHIFT--}{SHIFT--} lauseen  kanssa.  "Vieraalla  maalla"{SHIFT--}{SHIFT--} matkatessaan  jokainen  seikkailija  {SHIFT--}{SHIFT--} usein joutuu mit[ erikoisimpien haas-{SHIFT--}{SHIFT--} teiden eteen.                        {SHIFT--}{SHIFT--}                                      {SHIFT--}{SHIFT--}     Esimerkiksi  ZORK III:ssa  joudut{SHIFT--}{SHIFT--} lukituksi  kirjavan  v[riseen huonee-{SHIFT--}{SHIFT--} seen,  jonka keskell[ on er[[nlainen {SHIFT--}{SHIFT--} kompassikoneisto, ja ulos olisi p[[s-{SHIFT--}{SHIFT--} t[v[! Toisena esimerkkin[ voisi olla {SHIFT--}{SHIFT--} Hitchhiker's  Guide  to  the Galaxy, {SHIFT--}{SHIFT--} jossa aina pelin alusta loppuun asti {SHIFT--}{SHIFT--} pelaaja  joutuu  tekemisiin  mit[ ih-{SHIFT--}{SHIFT--} meellisimpien asioiden kanssa.       {SHIFT--}{CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}
 26.       No  niin, kuten jo lyhyest[ joh-
 27.   dannosta  saattoi  aavistaa,  t[ll[
 28.   palstalla pohditaan tekstiseikkailu-
 29.   pelej[. Luvassa on peliesittelyit[ ja
 30.   -arvosteluita  sek[  annetaan  ja pe-
 31.   r[[nkuulutetaan ratkaisuja ongelmiin-
 32.   ne.
 33.  
 34.       Min[ itse olen ratkaissut erilai-
 35.   sia adventure-pelej[ v[h[n yli 3 vuo-
 36.   den ajan. Erikoisalaani ovat "suuret
 37.   adventuret", kuten  ZORK I, II, III,
 38.   ENCHANTER, SUSPENDED ...
 39.   ( l[pipelattuja Infocomin tekstiseik-
 40.   kailuja on 14 kpl )
 41.  
 42.  
 43.  
 44.       Aloittakaamme seikkailupeliesit-
 45.   telyt Infocomin  CUTTHROATS - adven-
 46.   turella. T[m[ sukellusaiheinen seik-
 47.   kailu sijoittuu pienelle Hardscabblen
 48.   saarelle ja sit[ ymp[r\iv[lle merelle
 49.   Sinut halutaan mukaan aarteenetsin-
 50.   t[[n sukeltajaksi. Pelin alkupuolisko
 51.   on  etsint[matkan  valmistelujakso ,
 52.   jolloin on huolehdittava tarpeellis-
 53.   ten laitteiden ( mm. sukellusvarus-
 54.   teet , taskulamppu , hain pelote )
 55.   hankkimisesta. Pelin loppupuoli on
 56.   sitten sen varsinaisen aarteen pai-
 57.   kallistamista ja yl\stuomista. Itse-
 58.   asiassa  peliss[  on kaksi erilaista
 59.   aarrehylky[ , joista jompi kumpi on
 60.   osuva kohdallesi. Pelattuasi toisen
 61.   l[pi voi siirty[ j[lkimm[iseen
 62.   ( tosin sattuma m[[r[[ kumpi hylky on
 63.   kyseess[ ). Itse pelin[ CUTTHROATS
 64.   ( kurkunleikkaajat ) on taattua Info-
 65.   com tuotetta. Ohjelma ymm[rt[[ pitki[
 66.   monimutkaisia lauseita ja vastaa nii-
 67.   hin mielekk[[sti eik[ kuten niin mo-
 68.   net onnettomat pelit, jotka tyrm[[v[t
 69.   pelaajat vastaamalla "En tied[ kuinka
 70.   se tehd[[n" tai "En ymm[rr[ mit[ tar-
 71.   koitat". My\s CUTTHROATSin sanasto on
 72.   valtava ( 790 sanaa ). Pelin mielen-
 73.   kiinto kasvaa sen edistyess[ ja hui-
 74.   pentuu veden alla kamppailuksi el[-
 75.   m[st[ ja kuolemasta.
 76.  
 77.   CUTTHROATS - vaikeusaste: * * *
 78.  
 79.  
 80.  
 81.          * * * * *  eritt[in vaikea
 82.          * * * *    vaikea
 83.          * * *      keakivaikea
 84.          * *        helppo
 85.          *          huvin helppo
 86.  
 87.  
 88.  
 89.           Vihjeit[
 90.      Infocomin Witnessiin ( * * )
 91.  
 92.   1. Vertaa esineit[ ja asioita ennen
 93.      ja j[lkeen Linderin kuolemaa h[nen
 94.      toimistossaan. Huomaa kaappikello
 95.      ja ikkuna.
 96.  
 97.   2. Huomaa, ett[ kuulustellessasi eri
 98.      henkil\it[  heid[n  vastauksensa
 99.      vaihtelevat sen mukaan, onko muita
 100.      ihmisi[ l[sn[ vai ei.
 101.      ( esim. Phong, tell me about Moni-
 102.      ca )
 103.  
 104.   3. Ole ty\huoneessa ( workshop ), kun
 105.      Monica palaa takaisin.
 106.  
 107.   4. Piiloudu toimistossa sohvan taak-
 108.      se. Odota Monicaa. K[yt[ k[sirau-
 109.      toja. Etsi avain Monicalta. Syyt[
 110.      h[nt[ ja pid[t[ h[net. T[t[ ennen
 111.      sinun on t[ytynyt luonnollisesti
 112.      esitt[[  erin[isi[  tiedusteluja
 113.      ep[illyst[ talon v[elle.
 114.  
 115.  
 116.  
 117.       No niin, sitten onkin teid[n vuo-
 118.     ronne lukijat. Kommentoikaa, arvos-
 119.     telkaa, kysyk[[,kertokaa, toivokaa,
 120.     niin saamme t[st[ palstasta jotakin
 121.     aikaan.
 122.  
 123.  
 124.                Seikkailuterveisin
 125.  
 126.                    {$de}{SHIFT-*}                                      {$de}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}                  {$de}{$de}{$de}{$de}{$de} Henry Tekoniemi {$de}{SHIFT-*}                    {$de}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}                      {$de}{SHIFT-*}                   ----------------------------------------_