home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Riki 1995 July / Riki0795-11.ima / CITAJ_MA.TXT next >
Text File  |  1995-07-11  |  857b  |  39 lines

 1. @CT 1
 2. @LM 4
 3. @RM 75
 4. @PL 65
 5. @TB -----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T
 6. @MT 3
 7. @MB 3
 8. @PO 5
 9. @PN 1
 10. @OP 
 11. @LH 6
 12.  
 13.  
 14.  
 15.      Ako druhú disketu v RIKI CLUBe ste získali demo hry
 16.  
 17.      SUPER STARDUST od TEAM 17
 18.  
 19.      Na inτtaláciu budete potrebova£ 5 MB na Vaτom HD
 20.  
 21.      Prekopírujte si súbor STAR.EXE na Váτ HD
 22.  
 23.      Po jeho spustení odpovedzte na otázky 2 krát Yes a
 24.  
 25.      hra sa Vám sama rozbalí do directory STARDUST
 26.  
 27.      Súbor STAR.EXE teraz môºete vymaza£
 28.  
 29.      a hru môºete spusti£ príkazom STARDUST.EXE
 30.  
 31.      Ak chcete meni£ nastavenie hudobnej karty,
 32.  
 33.      spustite súbor SETUP.EXE
 34.  
 35.      Hra obsahuje dva hrateûné levely
 36.  
 37.      Raketku ovládate kurzormy a klávesou SPACE
 38.  
 39.      (poprípade joystickom, ak si ho zvolíte v SETUP.exe)